Recommended Book

ย้อนกลับ

เข้าใจวัยซ่า รู้ปัญหาวัยรุ่น


ผู้แต่ง นฤภัค ฤราทิพย์
เลขหมู่ 155.5 .น106
ประจำเดือน มีนาคม ปี 2563

     เป็นหนังสือให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องความเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่น ทั้งทางร่างกาย ความคิด อารมณ์ ได้แก่ เรื่องเพศ ความรัก ยาเสพติด เทคโนโลยีกับสื่อที่แฝงอันตราย รวมถึงวิธีปลูกฝังนิสัยที่ถูกต้องเหมาะสม และการจัดการกับสภาวะอารมณ์แปรปรวนต่างๆ ถ่ายทอดโดยนักจิตวิทยา จากกรมสุขภาพจิต ผู้เชี่ยวชาญเรื่องธรรมชาติของวัยรุ่นและปัญหาเกี่ยวกับวัยรุ่น เหมาะสำหรับคุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครองได้รับความรู้เพิ่มเติม เพื่อใช้ชี้แนะ ส่งเสริม นำทาง ให้ลูกๆ หลานๆ ผ่านพ้นปัญหาสำคัญที่ต้องเจอ อีกทั้งเหมาะสำหรับตัววัยรุ่นเองได้เข้าใจธรรมชาติของตนเองมากขึ้น


Comment Facebook

อุทยานการเรียนรู้ ยะลา มือถือ : 081-7388593 , E-mail : tkparkyala@gmail.com
อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา
ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ >> |  facebook page   |  Instagram  |  Youtube 

 

Copyright © 2016 - All Rights Reserved