Recommended Book

ย้อนกลับ

เข็นเด็กขึ้นภูเขา

ตอน บางสิ่งที่พ่อแม่น่าจะรู้นานแล้ว
ผู้แต่ง พ.ญ. เบญจพร ตันตสูติ
เลขหมู่ 155.5 .บ53ขน
ประจำเดือน มีนาคม ปี 2563

     นำเสนอปัญหาของลูกๆ ในช่วงวัยเล็ก จนถึงระดับประถมศึกษา เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในครอบครัว แต่บางครั้งพ่อแม่มองข้ามไป หรือไม่รู้จะแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นได้อย่างไร ในหนังสือคุณหมอเลือกหยิบยกปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อยๆ และเป็นปัญหาที่ควรจะได้รับการแก้ไขอย่างถูกวิธี ขึ้นมาแนะนำ เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติให้กับคุณพ่อคุณแม่ โดยหวังจะให้การอบรมเลี้ยงดูบุตรหลานในครอบครัวเป็นไปได้อย่างถูกต้องและได้ผลดี


Comment Facebook

อุทยานการเรียนรู้ ยะลา มือถือ : 081-7388593 , E-mail : tkparkyala@gmail.com
อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา
ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ >> |  facebook page   |  Instagram  |  Youtube 

 

Copyright © 2016 - All Rights Reserved