Recommended Book

ย้อนกลับ

I Feel Young คู่มือออกแบบชีวิตสูงวัย


ผู้แต่ง นายแพทย์ รุ่งโรจน์ พิทยศิริ
เลขหมู่ 305.26 .ร42
ประจำเดือน มีนาคม ปี 2563

          ทุกคนต่างรู้ดีว่าสุขภาพของเรา ณ ตอนนี้เป็นผลจากการดูแลตนเองในช่วงที่ผ่านมา ก็คล้ายกับการออมเงิน ถ้าเก็บออมไว้มาก ก็มีใช้ในช่วงสูงวัยซึ่งเปรียบเหมือนกับการดูแลตนเองดีมาตั้งแต่ต้นทำให้ร่างกายไม่เสื่อมมากเกินไปและห่างไกลโรคในช่วงสูงวัย ในปัจจุบันการวิจัยทางการแพทย์ชี้ให้เห็นว่า การดูแลตนเองอย่างสม่ำเสมอ ทำให้โอกาสการเป็นโรคความเสื่อมทางระบบประสาทหลายๆโรคลดลง ซึ่งส่วนหนึ่งคงเป็นผลจากการที่ร่างกายมีภาวะสำรองที่ดีทำให้การเสื่อมถึงแม้จะเกิดขึ้นตามวัยก็เป็นได้ช้า


Comment Facebook

อุทยานการเรียนรู้ ยะลา มือถือ : 081-7388593 , E-mail : tkparkyala@gmail.com
อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา
ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ >> |  facebook page   |  Instagram  |  Youtube 

 

Copyright © 2016 - All Rights Reserved