Recommended Book

ย้อนกลับ

Aging Happily พร้อมสุขก่อนเกษียณ


ผู้แต่ง สรีรรัตน์ สุกมลสันต์
เลขหมู่ 306.38 .ส73
ประจำเดือน มีนาคม ปี 2563

      แนวทางที่จะช่วยให้เราซึ่งยังอยู่ในวัยทำงาน ได้เข้าใจสภาพร่างกายที่ต้องเปลี่ยนไป รู้ทันอารมณ์ความรู้สึกที่เป็นไปตามวัย สามารถปรับสมดุลพบความสุขทางใจได้ การวางแผนปรับปรุงสถานที่ ให้มีสภาพเอื้ออำนวย ปลอดภัย และที่สำคัญคือแนวทางการเก็บออม เพื่อจะได้ไม่ต้องหนักใจกับเรื่องการเงิน หลังวางมือจากการทำงานที่มีรายได้ประจำ


Comment Facebook

อุทยานการเรียนรู้ ยะลา มือถือ : 081-7388593 , E-mail : tkparkyala@gmail.com
อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา
ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ >> |  facebook page   |  Instagram  |  Youtube 

 

Copyright © 2016 - All Rights Reserved