Highlight
  • Shop ปิ๊ง IDEA
    โครงการส่งเสริมทักษะชีวิต ในโครงการ Create Camp
  • ค่าย Happy Home Camp
  • แข่งขันทำอาหาร Creative Food
    โครงการส่งเสริมทักษะศิลปะและวัฒนธรรม
  • IT Trends Camp : อัพเดตเทรนเทคโนโลยี
    โครงการส่งเสริมทักษะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ : IT Trends Camp อัพเดตเทรนเทคโนโลยี


กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 ->
<< 1 2 >>

อุทยานการเรียนรู้ ยะลา มือถือ : 081-7388593 , E-mail : tkparkyala@gmail.com
อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา
ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ >> |  facebook page   |  Instagram  |  Youtube 

 

Copyright © 2016 - All Rights Reserved