Highlight
 • แข่งขันทำอาหาร Creative Food หัวข้อ “หมี่เบตงสร้างสรรค์ จัดจานสร้างศิลป์”
  โครงการแข่งขันทำอาหาร Creative Food หัวข้อ “หมี่เบตงสร้างสรรค์ จัดจานสร้างศิลป์”
 • วิทย์ ศิลป์ กินได้
  ศาสตร์วิทย์ ศาสตร์ศิลป์ รังสรรค์อาหาร
 • การแข่งขัน “เซียนคณิตคิดเลขเร็ว”
  โครงการร่วมมือระหว่างอุทยานการเรียนรู้ยะลาร่วมกับสถาบันสอนจินตคณิตนาดาคิดส์ สาขายะลา
 • อบรมปฐมพยาบาลคู่บ้าน
  อบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น
 • Let’s คิด ระดมความคิดเห็น พัฒนาTkpark yala สู่อนาคต
  กิจกรรมระดมความคิดเห็นของเด็ก เยาวชนจากโรงเรียนต่างๆในจังหวัดยะลา และประชาชนในจังหวัดยะลา
 • กิจกรรมอ่านได้บุญ
  ประกวดอ่านอัลกุรอาน ชายหญิงและประกวดอาซาน
 • ประกวดสวดมนต์หมู่ สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ
  ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาพุทธ เพื่อให้เยาวชนได้เห็นความสำคัญ
 • อบรมเพจพารวย
  วิทยากร นูรมา อัลฟาตะห์
 • วาดเส้น เล่นลายสไตล์บ้านเรา
  วิทยากรโดยคุณมะรอยาลี บือฮะ
 • “Go ZERO WASTE ชีวิตใหม่ ไร้ขยะ”
  โครงการความร่วมมือระหว่างอุทยานการเรียนรู้ยะลาและสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • พิธีเปิดโครงการเผยแพร่องค์ความรู้และส่งเสริมความเข้าใจ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
  จัดแสดงนิทรรศการ ตั้งแต่วันที่ 6 -31 พฤษภาคม 2562
 • Smart Kids summer camp 2019
  กิจกรรมสำหรับเด็กช่วงปิดเทอม
 • โครงการ Mobile Library จากใจพี่สู่น้อง
 • ค่ายSmart Kids Smart Camp
  ค่ายปิดเทอมเดือนตุลาคม 2560 เรียนทำอาหาร ภาษาจีน ทำของเล่นพื้นบ้าน และปัญจซีลัต
 • ประกวดหนูน้อยรายอ ประจำปี 2560
  โครงการส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
 • เปิดนิทรรศการมนต์มลายู วัฒนธรรม ปลายด้ามขวาน
  นำเสนอเรื่องราวสภาพสังคม ศิลปวัฒนธรรม และวิถีชีวิตความเป็นอยู่


กำลังแสดงหน้าที่ 1/7 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 >>

อุทยานการเรียนรู้ ยะลา มือถือ : 081-7388593 , E-mail : tkparkyala@gmail.com
อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา
ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ >> |  facebook page   |  Instagram  |  Youtube 

 

Copyright © 2016 - All Rights Reserved