ตามติดกิจกรรม

ผักอินทรีย์ มีดีกว่าที่คิด

ผู้เข้าชม : 52 ครั้ง


วันที่ทำกิจกรรม : 25/11/2561
วันที่สิ้นสุดกิจกรรม : 25/11/2561
สถานที่ : ลานสานฝัน

โครงการส่งเสริมทักษะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ: สวนผักคนเมือง: ผักอินทรีย์ มีดีกว่าที่คิด

อุทยานการเรียนรู้ยะลา ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมสวนผักคนเมือง : ผักอินทรีย์ มีดีกว่าที่คิด เพื่อทำความเข้าใจหลากหลายถ้อยคำที่คุ้นเคย อาทิ ผักปลอดสารเคมี ผักปลอดภัย ผักไร้สาร ผักอินทรีย์ ผักไฮโดรโปนิกส์ เกษตรยั่งยืน เกษตรธรรมชาติ เกษตรทฤษฎีใหม่ ฯลฯ สามารถนำเทคนิควิธีไปปฏิบัติได้จริง และสามารถปลูกพืชผักเกษตรอินทรีย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รายละเอียดการรับสมัครอบรมสวนผักคนเมือง: ผักอินทรีย์ มีดีกว่าที่คิด

-รับสมัครประชาชนทั่วไปที่สนใจ

-รับจำนวน 30 คน

-อบรมวันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00-15.00 น.

-ณ ลานสานฝัน อุทยานการเรียนรู้ยะลา

-รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 (หรือจนกว่าจะเต็ม)

-ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น    

-วิทยากรโดยคุณสุรวิช ด้วงอินทร์ โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดเมืองยะลา)Comment Facebook

อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

อุทยานการเรียนรู้ ยะลา โทรศัพท์ 073-223622-3 มือถือ 081-7388593 โทรสาร 073-2236224
อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา
ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000

 

Copyright © 2016 - All Rights Reserved