ตามติดกิจกรรม

: ประกวดวาดภาพจิตรกรรมสื่อผสม (2 มิติ) หัวข้อ “เยาวชนรวมพลัง สร้างไทย 4.0”

ผู้เข้าชม : 17 ครั้ง


วันที่ทำกิจกรรม : 05/12/2561
วันที่สิ้นสุดกิจกรรม : 05/12/2561
สถานที่ : ลานสานฝัน

โครงการส่งเสริมทักษะชีวิต : ประกวดวาดภาพจิตรกรรมสื่อผสม (2 มิติ) หัวข้อ “เยาวชนรวมพลัง สร้างไทย 4.0”

อุทยานการเรียนรู้ยะลาเชิญชวนน้องๆ ระดับมัธยมศึกษาต้อนต้น (ม.1-ม.3) ร่วมประกวดวาดภาพจิตรกรรมสื่อผสม (2 มิติ) ผ่านการใช้สีอะคริลิค สีน้ามันหรือสื่อผสม โดยไม่จากัดเทคนิคและวัสดุ มีกระบวนการสร้างสรรค์กลวิธีและเรื่องราวเนื้อหาสาระที่มีการแสดงออกอย่างอิสระเสรี ภายใต้หัวข้อ “เยาวชนรวมพลัง สร้างไทย 4.0”

รายละเอียดการรับสมัครประกวดวาดภาพจิตรกรรมสื่อผสม (2 มิติ) หัวข้อ “เยาวชนรวมพลัง สร้างไทย 4.0

-รับสมัครน้องๆ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3)

-ประกวดเป็นทีม ทีมละ 4 คน

-วาดภาพลงบนผ้าใบแคนวาส (ขนาด 75 x 100 ซม. โดยทาง TK Park Yala จะเตรียมเฟรมผ้าใบแคนวาสให้ ส่วนอุปกรณ์อื่นๆ อย่างเช่น สี พู่กัน วัสดุตกแต่งต่างๆ ทางผู้เข้าร่วมประกวดต้องเตรียมมาเอง)

-ประกวดวันพุธที่ 5 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00-12.00 น.

-ลงทะเบียนและชี้แจงรายละเอียด เวลา 08.00-09.00 น.

-ณ ลานสานฝัน อุทยานการเรียนรู้ยะลา

-รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 2 ธันวาคม 2561

-สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อุทยานการเรียนรู้ยะลา โทรศัพท์ 081-7388593 E-mail: tkparkyala@gmail.com  หรือที่อุทยานการเรียนรู้ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) โทรศัพท์ 093-6827979

รางวัลในการประกวด

รางวัลชนะเลิศ                   ทุนการศึกษา 5,000 บาทพร้อมเกียรติบัตร

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1      ทุนการศึกษา 4,000 บาทพร้อมเกียรติบัตร

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2      ทุนการศึกษา 3,000 บาทพร้อมเกียรติบัตร

รางวัลชมเชย                    ทุนการศึกษา 2,000 บาทพร้อมเกียรติบัตร

ดาวน์โหลดใบสมัครที่นี่Comment Facebook

อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

อุทยานการเรียนรู้ ยะลา โทรศัพท์ 073-223622-3 มือถือ 081-7388593 โทรสาร 073-2236224
อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา
ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000

 

Copyright © 2016 - All Rights Reserved