ตามติดกิจกรรม

แข่งขันตอบปัญหาพหุวัฒนธรรม

ผู้เข้าชม : 52 ครั้ง


วันที่ทำกิจกรรม : 11/12/2561
วันที่สิ้นสุดกิจกรรม : 11/12/2561
สถานที่ : ลานสานฝัน

โครงการส่งเสริมทักษะศิลปะและวัฒนธรรม : แข่งขันตอบปัญหาพหุวัฒนธรรม 

อุทยานการเรียนรู้ เชิญชวนน้องๆ นักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-ป.6) ร่วมแข่งขันตอบปัญหาพหุวัฒนธรรม (ศาสนาอิสลาม / ศาสนาพุทธ / ศาสนาคริสต์ / ศาสนาซิก) เกี่ยวกับ ประวัติ หลักธรรม ศาสนสถานและวันสำคัญ

รายละเอียดการรับสมัครแข่งขันตอบปัญหาพหุวัฒนธรรม 

-รับสมัครนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย

-1 โรงเรียน สามารถส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันได้ไม่เกินโรงเรียนละ 5 คน

-แข่งขันวันอังคารที่ 11 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00-12.00 น.

-แข่งขันตอบปัญหาพหุวัฒนธรรม (ศาสนาอิสลาม / ศาสนาพุทธ / ศาสนาคริสต์ / ศาสนาซิก) เกี่ยวกับ ประวัติ หลักธรรม ศาสนสถานและวันสำคัญ

-ลงทะเบียนเวลา 09.00-10.00 น.

-ณ ลานสานฝัน อุทยานการเรียนรู้ยะลา

-รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2561 (หรือจนกว่าจะเต็ม)

-สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อุทยานการเรียนรู้ยะลา โทรศัพท์ 081-7388593 E-mail: tkparkyala@gmail.com  หรือที่อุทยานการเรียนรู้ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) โทรศัพท์ 093-6827979

รางวัลในการประกวด

รางวัลชนะเลิศ                  ทุนการศึกษา 2,000 บาทพร้อมเกียรติบัตร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1       ทุนการศึกษา 1,500 บาทพร้อมเกียรติบัตร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2       ทุนการศึกษา 1,000 บาทพร้อมเกียรติบัตร

รางวัลชมเชย 2 รางวัล          ทุนการศึกษา 500   บาทพร้อมเกียรติบัตร

ดาวน์โหลดใบสมัครที่นี่Comment Facebook

อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

อุทยานการเรียนรู้ ยะลา โทรศัพท์ 073-223622-3 มือถือ 081-7388593 โทรสาร 073-2236224
อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา
ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000

 

Copyright © 2016 - All Rights Reserved