ตามติดกิจกรรม

OBEC Library Automation System

ผู้เข้าชม : 44 ครั้ง


วันที่ทำกิจกรรม : 15/12/2561
วันที่สิ้นสุดกิจกรรม : 16/12/2561
สถานที่ : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

โครงการส่งเสริมทักษะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ : เติมชีวิตให้ห้องสมุด อบรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (OBEC Library Automation System)

TK Park Yala เชิญชวนครูบรรณารักษ์ที่สนใจ มาร่วมอบรมการใช้โปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติสำหรับงานห้องสมุดรูปแบบตู้คอนเทนเนอร์ (OBEC Library Automation System) เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับผู้เข้าอบรมจากโรงเรียนต่างๆ เกี่ยวกับการติดตั้งโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ และจัดให้มีการฝึกใช้โปรแกรมอย่างละเอียด

รายละเอียดการรับสมัครโครงการเติมชีวิตให้ห้องสมุด อบรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ OBEC Library Automation System

-รับสมัครครูบรรณารักษ์/เจ้าหน้าที่ห้องสมุด

-รับจำนวนจำกัด 50 คนเท่านั้น

-อบรมวันเสาร์และวันอาทิตย์ที่ 15-16 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00-15.00 น.

-ณ ห้องมินิเธียเตอร์ อุทยานการเรียนรู้ยะลา

-รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 12 ธันวาคม 2561 (หรือจนกว่าจะเต็ม)

-ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น    

-วิทยากรโดยคุณนูรีซา หามะ และคุณกัสตูรี เพ็งมูซอ บรรณารักษ์ โรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยา

ดาวน์โหลดใบสมัครที่นี่Comment Facebook

อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

อุทยานการเรียนรู้ ยะลา โทรศัพท์ 073-223622-3 มือถือ 081-7388593 โทรสาร 073-2236224
อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา
ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000

 

Copyright © 2016 - All Rights Reserved