ตามติดกิจกรรม

พัฒนาบุคลิกภาพให้งามอย่างไทย (ประกวดมารยาทไทย)

ผู้เข้าชม : 19 ครั้ง


วันที่ทำกิจกรรม : 04/12/2561
วันที่สิ้นสุดกิจกรรม : 06/12/2561
สถานที่ : ลานสานฝัน

โครงการส่งเสริมทักษะศิลปะและวัฒนธรรม: พัฒนาบุคลิกภาพให้งามอย่างไทย (ประกวดมารยาทไทย)

อุทยานการเรียนรู้ยะลาเชิญชวนน้องๆ นักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย ป.4-ป.6 มาร่วมใส่ใจในวัฒนธรรมไทยด้วยการประกวดมารยาทไทย กระตุ้นให้เยาวชนรู้สึกว่าการปฏิบัติตัวภายใต้กรอบวัฒนธรรมอันดีงามไม่ใช่เรื่องล้าสมัยและเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านวัฒนธรรมไทยให้แก่เยาวชน

อบรมปฏิบัติมารยาทไทย

-รับสมัครน้องๆ นักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-ป.6)

-อบรมวันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00-15.00 น.

-ณ ห้องมินิเธียเตอร์ อุทยานการเรียนรู้ยะลา

-รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 2 ธันวาคม 2561

-ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น    

-วิทยากรโดยคุณไฝ หนุดหละ ครูชำนาญการ โรงเรียนสตรียะลา และคุณสุพิศ บุญสืบ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ วัฒนธรรมจังหวัดยะลา

ประกวดมารยาทไทย

-รับสมัครน้องๆ นักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-ป.6)

-ประกวดเป็นทีม ทีมละ 2 คน ( ชาย 1 คน / หญิง 1 คน )

-ประกวดวันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

-ลงทะเบียนเวลา 08.30 – 09.00 น.

-ณ ลานสานฝัน อุทยานการเรียนรู้ยะลา

-ท่าบังคับ การรับ-ส่ง ของให้ผู้ใหญ่ และปฏิบัติจากการจับฉลาก

-รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 2 ธันวาคม 2561

-สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อุทยานการเรียนรู้ยะลา โทรศัพท์ 081-7388593 E-mail: tkparkyala@gmail.com  หรือที่อุทยานการเรียนรู้ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) โทรศัพท์ 093-6827979

หมายเหตุ ผู้เข้าร่วมประกวดต้องเข้าร่วมอบรมมารยาทไทยตามวันและเวลาดังกล่าว

เกณฑ์การตัดสิน

-ความถูกต้อง                    25 คะแนน

-ความสวยงาม                   10 คะแนน

-ความพร้อมเพรียง              10 คะแนน

-อารมณ์ สีหน้าและการยิ้มแย้ม   5 คะแนน รวม 50 คะแนน

รางวัลในการประกวด

รางวัลชนะเลิศ                   ทุนการศึกษา 3, 000 บาทพร้อมเกียรติบัตร

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1      ทุนการศึกษา 2, 000 บาทพร้อมเกียรติบัตร

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2      ทุนการศึกษา 1, 000 บาทพร้อมเกียรติบัตร

รางวัลชมเชย 2 รางวัล          ทุนการศึกษา 500    บาทพร้อมเกียรติบัตร

ดาวน์โหลดใบสมัครที่นี่Comment Facebook

อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

อุทยานการเรียนรู้ ยะลา โทรศัพท์ 073-223622-3 มือถือ 081-7388593 โทรสาร 073-2236224
อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา
ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000

 

Copyright © 2016 - All Rights Reserved