ประมวลภาพกิจกรรม

การประกวดหนูน้อยนพมาศประจำปี 2561

ผู้เข้าชม : 184 ครั้ง


วันที่ทำกิจกรรม : 22/11/2561
วันที่สิ้นสุดกิจกรรม : 22/11/2561
สถานที่ : ณ สวนศรีเมือง

 

สีสันของการจัดงานวันลอยกระทงของทุกปีจะเป็นอะไรไปไม่ได้ นั้นก็คือการประกวดหนูน้อยนพมาศนั้นเอง ซึ่งเป็นการประชันความน่ารักสดใสและความสามารถของน้องๆสาวงาม วัยเยาว์ อายุ 4-8 ขวบ

เมื่อเวลา 17.00 น . ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561  ณ สวนศรีเมือง เทศบาลนครยะลา ร่วมกัน จัดงานวันลอยกระทง ประจำปี 2561 เพื่ออนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามและขอขมาพระแม่คงคา โดยภายในงาน ประกอบไปด้วยกิจกรรมอื่นๆมากมาย แต่ที่ขาดไม่ได้นั้นก็คือการประกวด หนูน้อยนพมาศ ประจำปี 2561

อุทยานการเรียนรู้ยะลา ร่วมกับเทศบาลนครยะลา จัดกิจกรรมการประกวดหนูน้อยนพมาศ ประจำปี 2561 ขึ้น เพื่อให้น้องๆวัยใสได้เข้าร่วมกันประชันความน่ารักสดใสและความสามารถ ในช่วงอายุ 4-6 และ 7-8 ขวบ ชิงทุนการศึกษา มูลค่ากว่า 12,000 บาท  กิจกรรมเริ่มขึ้นในเวลา 17.00 น. โดยประมาณ ในวันเพ็ญเดือนสิบสอง ซึ่งในปีนี้ตรงกับ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ในการประกวดและแข่งขันจะแบ่งน้องๆเป็นสองช่วง คือ ช่วงแนะนำตัวและช่วงตอบคำถาม โดยคำถามก็แบ่งออกเป็น 2 ช่วงอายุด้วยกันนั้นก็คือ ช่วง อายุ 4-6 ขวบ และ 7-8 ขวบ เพื่อความเสมอภาคและขีดความสามารถการตอบคำถาม

 เวทีการประกวดในครั้งนี้มีท่านคณะกรรมการทั้งหมดจำนวน 5 ท่าน ได้แก่ 1.คุณจิราภรณ์  ก่อเกียรติยากุล กรรมการบริหารอุทยานการเรียนรู้ยะลา 2.คุณสุวลัย  ลีลาภัทรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรีบำรุง 3.คุณศิริพร  พุ่มแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 3 (วัดพุทธภูมิ) 4.คุณสุพิศ บุญสืบ  นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ วัฒนธรรมจังหวัดยะลา และ 5.คุณอนุพล  ส่งสกุล อาจารย์ นาฏศิลป์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์  

ซึ่งในปีนี้ น้องๆตามพากันเข้าร่วมการประกวดทั้งสิ้น จำนวน 23 หมายเลข และทั้ง 23 หมายเลขนั้นก็ได้พกพาความน่ารักสดใสสมวัยมาประชัดให้เป็นที่ประจักรแก่สายตาประชาชนกันอย่างคับคั่ง แต่ด้วยความน่ารักสดใสสมวัยอย่างเดียวคงไม่พอ เพราะท่านคณะกรรมทำการตัดสินจากบุคลิกภาพ 25 คะแนน รูปร่างหน้าตา 25 คะแนน การแต่งกาย 25 คะแนน และ ปฏิภาณไหวพริบ (ได้จากการตอบคำถาม ) อีก 25 คะแนน  รวมทั้งสิ้น 100 คะแนน เกณฑ์การตัดสินและลงคะแนนเป็นเอกฉันท์ โดยตัดสินให้ผู้ชนะการประกวดทั้ง 5 รางวัล ประกอบไปด้วย  รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ หมายเลข 14 เด็กหญิงนาเดีย ดือราเซะ  ได้รับทุนการศึกษา 5, 000 บาท มงกุฎและสายสะพาย รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ หมายเลข 4 เด็กหญิงปรียาชนก  กออวยชัย ได้รับทุนการศึกษา 3, 000 บาท พร้อมสายสะพาย รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ หมายเลข 19 เด็กหญิงพัณณิตา พูนทอง ได้รับทุนการศึกษา 2, 000 บาท พร้อมสายสะพาย และรางวัลชมเชย 2 หมายเลข ได้แก่หมายเลข 22 เด็กหญิงเขมนิจ บัวจีบ และหมายเลข 20 เด็กหญิงณฐาทิพย์ บุญกาญจน์  ได้รับทุนการศึกษา 1, 000 บาท

ทั้งนี้ท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมดีๆกับทางอุทยานการเรียนรู้ยะลา ได้ที่ www.Tkparkyala.com   หรือ ติดต่อได้ที่เบอร์ 081-7388593

miracle jun



ไฟล์แนบ : 291118_094916.docx


Comment Facebook

อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

อุทยานการเรียนรู้ ยะลา มือถือ : 081-7388593 , E-mail : tkparkyala@gmail.com
อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา
ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ >> |  facebook page   |  Instagram  |  Youtube 

 

Copyright © 2016 - All Rights Reserved