ประมวลภาพกิจกรรม

ค่ายปลุกพลังปั้นนักกิจกรรม The Creative Activist Camp

ผู้เข้าชม : 141 ครั้ง


วันที่ทำกิจกรรม : 15/11/2561
วันที่สิ้นสุดกิจกรรม : 17/11/2561
สถานที่ : จังหวัดสตูล

ค่ายปลุกพลังปั้นนักกิจกรรม

วันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2561

 

TKPark Yala สร้างเยาวชนให้มีคุณภาพ สร้างความเป็นผู้นำให้นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม TKReading Power รุ่นที่ 5

         อุทยานการเรียนรู้ยะลาหรือTKPark Yala ได้จัดโครงการ TKReading Power อย่างต่อเนื่องมาจนถึงรุ่นที่ 5 เพื่อ ให้นักศึกษาเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ให้นักเรียน และเยาวชน ในเขตพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทุกๆปี ก็จะมีนักศึกษาเข้าร่วมหลายทีม สำหรับปีนี่รุ่นที่ 5 อุทยานการเรียนรู้ได้รับสมัครเข้าร่วมโครงการ พร้อมเปิดอบรมให้ความรู้ เพื่อเตรียมความพร้อมในการทำกิจกรรม โดยจัดอบรมเรื่อง อบรมภาวะผู้นำสู่กิจกรรมสร้างสรรค์ ในวันที่ 15-16 กันยายน 2561 และอบรมวิธีการเขียนโครงการ ในวันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2561 ณ ค่ายอาสาสมัครนานาชาติ จังหวัดสตูล ภายใต้ชื่อกิจกรรม ค่ายปลุกพลังปั้นนักกิจกรรม The Creative Activist Camp ณ ชุมชนโคกพยอม ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล โดยมี ทีมงาน ดาหลาและอาสาสมัครนานาชาติ จากสหภาพยุโรป เป็นผู้นำกระบวนการทั้งหมด

                สำหรับ ค่ายปลุกพลังปั้นนักกิจกรรม The Creative Activist Camp มีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลาและมหาวิทยาลัยฟาฎอนี ได้ผ่านเข้าร่วม จำนวน 10 ทีม อุทยานการเรียนรู้ยะลาคัดเลือกผ่านการนำเสนอโครงการโดยพิจารณาจากความน่าสนใจ ความคิดสร้างสรรค์และเนื้อหาสาระที่นำเสนอ 10 ทีมที่ผ่านคัดเลือกจะได้เข้าร่วมค่ายครั้งนี้ เพื่อเข้าร่วมอบรม แนวทางการเขียนโครงการและการจัดกิจกรรม พร้อมนำความรู้ที่ได้มาปรับปรุงโครงการเดิมให้มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพมากเดิม

                โครงการ TKReading Power รุ่นที่ 5  นักศึกษาที่ได้เข้าร่วม ต้องลงพื้นที่จัดกิจกรรมตามโครงการที่ได้นำเสนอ พร้อมติดตามและประเมิน เก็บรายละเอียดการปฎิบัติงานทั้งหมด ซึ่งอุทยานการเรียนรู้ยะลาได้สนับสนุนทุนสำหรับทำกิจกรรมให้กับ 5 ทีมที่ ผ่านการคัดเลือกรอบสุดท้ายในครั้งนี้ พร้อมนำเสนอผลงานอีกครั้งให้กรรมการจากอุทยานการเรียนรู้ยะลา ตัดสินโครงการที่ 5 ทีมได้จัดขึ้น  ทีมที่ประสบความสำเร็จในการจัดโครงการได้อย่างดีเยี่ยม ก็มีสิทธิลุ้นรับทุนการศึกษาจาก อุทยานการเรียนรู้ยะลา

เขียนโดย

Far Away
พฤศจิกายน 2561

 

               

               Comment Facebook

อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

อุทยานการเรียนรู้ ยะลา มือถือ : 081-7388593 , E-mail : tkparkyala@gmail.com
อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา
ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ >> |  facebook page   |  Instagram  |  Youtube 

 

Copyright © 2016 - All Rights Reserved