ตามติดกิจกรรม

เด็กทำพอร์ต เขียนให้ปัง

ผู้เข้าชม : 24 ครั้ง


วันที่ทำกิจกรรม : 05/01/2562
วันที่สิ้นสุดกิจกรรม : 05/01/2562
สถานที่ :

โครงการส่งเสริมทักษะการอ่าน  : เด็กทำพอร์ต เขียนให้ปัง

TK Park Yala เชิญชวนนักเรียน เข้าอบรมหลักสูตรทำพอร์ต เขียนให้ปัง การจัดทำแฟ้มสะสมผลงานสำหรับการยื่นสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS62) เตรียมพอร์ตให้มั่นใจ รับมือเอ็นทรานซ์ 4.0 กิจกรรมสอนน้องๆ ทำพอร์ตรับมือเอ็นทรานซ์ 4.0 ที่เฟี้ยวฟ้าวราวตากผ้าที่สุด งานฟรีมีประโยชน์แบบนี้ ห้ามพลาดเด็ดขาด

รายละเอียดการรับสมัครโครงการเด็กทำพอร์ต เขียนให้ปัง

-รับสมัครน้องๆ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6)

-รับจำนวนจำกัด 30 คน

-อบรมวันเสาร์ที่ 5 มกราคม 2562 เวลา 13.00-17.00 น.

-ณ ห้องมินิเธียเตอร์ อุทยานการเรียนรู้ยะลา

-รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 1 มกราคม 2562 (หรือจนกว่าจะเต็ม)

-ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น    

-วิทยากรโดย ดร.ยุทธนา  กาเด็ม อาจารย์ประจำหลักสูตรพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลาComment Facebook

อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

อุทยานการเรียนรู้ ยะลา โทรศัพท์ 073-223622-3 มือถือ 081-7388593 โทรสาร 073-2236224
อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา
ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000

 

Copyright © 2016 - All Rights Reserved