ประมวลภาพกิจกรรม

ฝึก EF พัฒนาสมองลูกน้อย

ผู้เข้าชม : 45 ครั้ง


วันที่ทำกิจกรรม : 16/02/2562
วันที่สิ้นสุดกิจกรรม : 17/02/2562
สถานที่ : อุทยานการเรียนรู้ยะลา

TKPark Yala จัดอบรมกิจกรรมฝึก EFพัฒนาสมองลูกน้อย

          เมื่อวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา9.30-15.30 TKpark Yala หรืออุทยานการเรียนรู้ยะลา ร่วมมือกับศูนย์เรียนรู้สุขภาวะภูมิภาคจัดอบรมกิจกรรม ทักษะการคิดเพื่อชีวิตที่สำเร็จ Executive Function(EF) โดยมีทีมงานบริษัท รักลูก เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้

          Executive Function(EF) ทักษะการคิดเพื่อชีวิตที่สำเร็จ เป็นแนวทางการเลี้ยงลูกที่ผู้ปกครองหลายคนควรให้ความสำคัญและต้องสร้างให้เกิดขึ้นตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 6 ขวบ เป็นช่วงเวลาสำคัญที่จะทำให้เด็กได้ซึบซับพฤติกรรมนี้ได้ดีที่สุด  พฤติกรรม EF สร้างได้จากอะไร สิ่งที่วิทยากรได้กล่าวและได้ให้ผู้เข้าอบรมได้ลงมือปฎิบัติการเพื่อสร้างผลผลิต EF ผ่านรูปแบบการผลิตสื่อ การคิด การสื่อสารและการแสดงพฤติกรรมเชิงบวก

          นิทานเครื่องมือที่ช่วยปูรากฐานของภาษาและทักษะต่างๆ แต่พ่อแม่ควรเลือกที่เป็นเรื่องราวใกล้ตัวเด็กและเป็นนิทานที่สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมและทัศคติในการมองโลก  

ของเล่น การเลือกของเล่นหรือเกมควรเลือกที่ต้องใช้สมาธิและความจำเพื่อฝึกให้เด็กคิด ฝึกจิตนาการ เช่น เลโก้ หมากฮอส หมากรุก เป็นต้น

และในส่วนของการสื่อสารและการแสดงพฤติกรรรมเชิงบวก เช่น การใช้คำพูดและคำสอนในเชิงให้แนวคิด  เชิงสอนให้คิดต่อ ให้ทางเลือก ไม่ใช้คำสั่ง เพื่อฝึกให้เด็กได้ใช้ความคิด และให้โอกาสเด็กได้ตัดสินใจด้วยตนเอง ปราศจากถ้อยคำกล่าวรุนแรง ตำหนิ เลี่ยงคำพูดติดลบ เพื่อป้องกันปัญหาความหวาดกลัวที่เกิดขึ้นในจิตใจและขาดความมั่นใจในตัวเองในระยะยาว

ทั้งนี้หน้าที่ของการสร้างEF ให้เกิดขึ้นกับลูกรัก บุคคลสำคัญที่สุดที่จะสร้างให้เกิดขึ้นได้ตั้งแต่เริ่มต้นคือพ่อแม่  

อุทยานการเรียนรู้ยะลาร่วมส่งเสริมสิ่งที่ดีให้เกิดขึ้นกับเยาวชนที่เป็นอนาคตของชาติ ผ่านกิจกรรมทุกรูปแบบอย่างต่อเนื่อง หากสนใจเข้าร่วมกิจกรรมติดต่อสอบถาม 081-7388593และติดตามข่าวสารทางเพจ TKpark Yala

 

เขียนโดย

Far Away

กุมภาพันธ์ 2562

 Comment Facebook

อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

อุทยานการเรียนรู้ ยะลา โทรศัพท์ 073-223622-3 มือถือ 081-7388593 โทรสาร 073-2236224
อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา
ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000

 

Copyright © 2016 - All Rights Reserved