ประมวลภาพกิจกรรม

ประกวดหมวยตี๋ตรุษจีน ประจำปี 2562

ผู้เข้าชม : 42 ครั้ง


วันที่ทำกิจกรรม : 03/02/2562
วันที่สิ้นสุดกิจกรรม : 03/03/2562
สถานที่ : อุทยานการเรียนรู้ยะลา

ประกวดหมวยตี๋ตรุษจีน ประจำปี 2562

ซินเจียยู่อี่ ซินนี้ฮวดไช้  เรามักจะได้ยินคำเหล่านี้บ่อยๆ ในเทศกาลปีใหม่ของชาวไทย เชื้อสายจีน  ซึ่งหมายถึง ปีใหม่นี้ คิดหวังสิ่งใดขอให้สมหวังสมปรารถนา มีแต่ความสุขมั่งคั่ง โชคดี ร่ำรวยตลอดปี

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00-16.00 น. อุทยานการเรียนรู้ยะลา ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม กับโครงการประกวดหมวยตี๋ตรุษจีน ประจำปี 2562 ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้อนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวไทยเชื้อสายจีนและได้รู้จักวัฒนธรรมที่ผสมผสาน ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมที่อยู่ร่วมกันมายาวนานอีกด้วย

ซึ่งมีการรับสมัครในช่วงเดือน มกราคม- วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 รับสมัครน้องๆทั้งชายและหญิง อายุ ระหว่าง 6-8 ปี ประกวดประเภทเดี่ยว และในปีนี้มีผู้ปกครองพาน้องมาสมัครทั้งสิ้น 13 คน ด้วยกัน

ก่อนเข้าร่วมการประกวดน้องๆทั้ง 13 หมายเลขจะทำการจับฉลาดลำดับการประกวดและซ้อมการแสดงเปิดตัวเพื่อให้น้องๆรู้จักความสามัคคีในหมู่คณะ ในวันเสาร์ ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.30-11.30 น. ณ ห้องมินิเธียเตอร์ อุทยานการเรียนรู้ยะลา

แต่การประกวดจะสมบูรณ์ไม่ได้หากขาดคณะกรรมในการตัดสิน 3 ท่านด้วยกันประกอบด้วย

1. MR.Man Rui อาจารย์โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์

2.อาจารย์สุวลัย  ลีลาภัทรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรีบำรุง

3.คุณวธนัน  ถ้วนถวิล  ผู้จักการอุทยานการเรียนรู้ยะลา

โดยคณะกรรมการจะตัดสินผ่านเกณฑ์การตัดสิน ดังนี้ รูปร่างหน้าตา 20 คะแนน การแต่งการ ความสวยงาม 25 คะแนน บุคลิกภาพ ความกล้าแสดงออก ไหวพริบ 30 คะแนน การแสดงความสามารถพิเศษ 25 คะแนน รวม 100 คะแนนเต็ม

สำหรับการประกวดเริ่มลงทะเบียนเวลา 13.00 น. จากนั้นก็จะทำการเก็บตัวน้องๆ ณ ห้องสมุดเด็ก เพื่อเตรียมการแสดงเปิดตัว ในชื่อเพลง เหมียว เหมียว เหมียว จากนั้น ก็เข้าสู้รอบแนะนำตัว ต่อด้วยรอบการโชว์การแสดงความสามารถพิเศษ และรอบตอบคำถาม ส่งท้ายด้วยการเดินโชว์ตัวเพื่อรับป้ายไลค์ จากพ่อแม่ผู้ปกครองและผู้ชมที่มาร่วมงาน

ผลการประกวดหมวยตี๋ตรุษจีน ประจำปี 2562 ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ หมายเลข 3   เด็กหญิงนูรลีน  ดายะ (น้องนูนู) ได้รับทุนการศึกษามูลค่า 3,500 บาท พร้อมโล่และสายสะพาย  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 หมายเลข 4  เด็กชายชิงฟาน  หมาน (น้องฟานฟาน) ได้รับทุนการศึกษามูลค่า 2,500 บาท พร้อมสายสะลาย รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  หมายเลข 11  เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ทองมาก (น้องน้ำชา) ได้รับทุนการศึกษามูลค่า 1,500 บาท พร้อมสายสะพาย และรางวัลขวัญใจ TK Park Yala ซึ่งได้จากผลโหวตของผู้ปกครองและผู้ชมภายในงาน ได้แก่หมายเลข 3  เด็กหญิงนูรลีน  ดายะ  (น้องนูนู)ได้รับทุนการศึกษามูลค่า 1,000 บาทพร้อมสายสะพาย

   เขียนโดย         

Aj ninew

กุมภาพันธ์ 2562Comment Facebook

อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

อุทยานการเรียนรู้ ยะลา โทรศัพท์ 073-223622-3 มือถือ 081-7388593 โทรสาร 073-2236224
อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา
ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000

 

Copyright © 2016 - All Rights Reserved