ประมวลภาพกิจกรรม

นิทรรศการเมืองไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

ผู้เข้าชม : 76 ครั้ง


วันที่ทำกิจกรรม : 120462
วันที่สิ้นสุดกิจกรรม : 120462
สถานที่ : อุทยานการเรียนรู้ยะลา

นิทรรศการเมืองไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

สถาบันพระปกเกล้าได้ร่วมมือกับอุทยานการเรียนรู้ยะลา จัดนิทรรศการรำลึกพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7

                สำหรับนิทรรศการได้เปิดจัดพิธีเปิดนิทรรศการอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 12 มีนาคม เพื่อให้ประชาชนชาวจังหวัดยะลาและพื้นที่ใกล้เคียงได้ชมนิทรรศการ และระยะเวลาจัดตั้งนิทรรศการ สามเดือนตั้งแต่เดือนมีนาคม-พฤษภาคม ประชาชนที่เข้าชมนิทรรศการจะได้ชมเรื่องราวข้อมูลลพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ ณ สถานที่สำคัญๆ ประกอบด้วย

  • พระราชกรณียกิจ ด้านศาสนา การศึกษา วัฒนธรรม  ด้านการปกครอง
  •  การเสด็จฯเยียมราษฎรที่ยะลา พ.ศ 2471
  • พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7ประทับเรือผ่านแม่น้ำสายบุรีเชื่อมสามจังหวัดใต้สุดสยาม
  • จัดแสดงวีดีโอพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7
  • การปฎิวัติ พ.ศ 2475
  • พระราชทานรัฐธรรมนูญ
  • การเปลี่ยนแปลงการปกครองจากสมบูรณาญาสิทธิราชย์เป็นระบอบประชาธิปไตย

สำหรับนิทรรศการเมืองไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว จัดทำขึ้นเพื่อให้ประชาชนรำลึกถึงพระองค์ผู้ทรงเป็นกษัตริย์ผู้ริเริ่มเปลี่ยนแปลงระบบการปกครอง และเป็นบุคคลที่น่ายกย่องจากองค์การยูเนสโก(UNESCO)มีผลงานโดดเด่นและทรงพระมีปรีชาสามารถ เป็นความภูมิใจของชาวไทยทุกคนตั้งแต่สมัยอดีตจนถึงปัจจุบัน

เขียนโดย

Far Away

มีนาคม 2562

 

 Comment Facebook

อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

อุทยานการเรียนรู้ ยะลา มือถือ : 081-7388593 , E-mail : tkparkyala@gmail.com
อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา
ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ >> |  facebook page   |  Instagram  |  Youtube 

 

Copyright © 2016 - All Rights Reserved