ตามติดกิจกรรม

ประกวดการอ่านอัลกุรอ่านและประกวดอาซาน

ผู้เข้าชม : 107 ครั้ง


วันที่ทำกิจกรรม : 25/07/2562
วันที่สิ้นสุดกิจกรรม : 25/07/2562
สถานที่ : TKpark Yala


อุทยานการเรียนรู้ยะลา ขอเชิญน้องๆ นักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-ป.6) ที่สนใจ เข้าร่วม #ประกวดการอ่านอัลกุรอ่านและประกวดอาซาน เป็นกิจกรรมอีกประการหนึ่งที่จะส่งเสริมทำนุบำรุงศาสนา ให้เยาวชนเกิดความเลื่อมใสศรัทธา และปฏิบัติตามหลักคำสอนทางศาสนา ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับวิถีชีวิตของชาวมุสลิม

#รายละเอียดการสมัครประกวด
- รับสมัครนักเรียนทั้งชายและหญิงระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4 - ป.6)
- หนึ่งโรงเรียนสามารถส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวดได้ประเภทละ 2 คน
- อบรมในวันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ลานสานฝัน และประกวดในวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องมินิเธียเตอร์ อุทยานการเรียนรู้ยะลา
- แต่งกายชุดนักเรียน
** รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2562

#ซูเราะฮฺที่ใช้ในการประกวด
1.ซูเราะฮฺอัลอะลัก
2.ซูเราะฮฺอัลลัยล
( หมายเหตุ จับฉลากซูเราะฮูในวันประกวด ) โดยใช้ทำนองมุร้อตตั้ล

#เกณฑ์การตัดสิน
- หลักการอ่าน 40 คะแนน
- ทักษะในการอ่าน หรือความคล่อง 20 คะแนน
- ทำนอง 20 คะแนน
- เสียง 10 คะแนน
- มารยาท 10 คะแนน
// รวม 100 คะแนน

#ประกวดอาซาน
- รับสมัครเฉพาะนักเรียนชายระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-ป.6)
- หนึ่งโรงเรียนสามารถส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวดไม่เกิน 2 คน
- อบรมในวันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00-12.00 น. และประกวดในวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ลานสานฝัน อุทยานการเรียนรู้ยะลา
- แต่งกายชุดนักเรียน
** รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2562

#เกณฑ์การตัดสิน
- ความถูกต้อง 30 คะแนน
- ทำนอง 30 คะแนน
- น้ำเสียง 30 คะแนน
- บุคคลิกภาพ 10 คะแนน
// รวม 100 คะแนน

#หมายเหตุ ผู้เข้าร่วมประกวดการอ่านอัลกุรอ่านและการอาซาน ต้องเข้าอบรมในวันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ลานสานฝัน อุทยานการเรียนรู้ยะลา หัวข้อ หลักการอ่านอัลกุรอ่านและเรียนรู้คุณธรรมจากอัลกุรอ่าน (พร้อมชี้แจงเกณฑ์การประกวด)

#รางวัลการประกวดอ่านอัลกุรอ่านและการอาซาน
- รางวัลชนะเลิศ 1,200 บาท พร้อมเกียรติบัตร
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 800 บาท พร้อมเกียรติบัตร
- รางวัลชมเชย เงินรางวัล 600 บาท พร้อมเกียรติบัตรComment Facebook

อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

อุทยานการเรียนรู้ ยะลา มือถือ : 081-7388593 , E-mail : tkparkyala@gmail.com
อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา
ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ >> |  facebook page   |  Instagram  |  Youtube 

 

Copyright © 2016 - All Rights Reserved