ตามติดกิจกรรม

ประกวดภาพถ่าย ECO Lifestyle

ผู้เข้าชม : 176 ครั้ง


วันที่ทำกิจกรรม : 01/07/2562
วันที่สิ้นสุดกิจกรรม : 31/08/2562
สถานที่ : TKpark Yala

 

Eco Lifestyle คือ การใช้ชีวิตประจำวันให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การมีจิตสำนึกที่ดีที่จะไม่สร้างขยะ ช่วยกันออกแบบว่าเราจะลด ละ เลิก พฤติกรรมอะไรได้บ้างเพื่อลดขยะ ฟื้นคืนธรรมชาติให้กลับมาแข็งแรงด้วยวิธีที่เราสามารถทำได้ อุทยานการเรียนรู้ยะลา เชิญชวนมาแชร์ไอเดีย การใช้ชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ผ่านภาพถ่ายของคุณกับการประกวดภาพถ่าย ECO Lifestyle: พลเมืองรักษ์โลก ฉันเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมลุ้นของรางวัล ECO Lifestyle สุดพรีเมี่ยมจาก TKpark Yala


รายละเอียดการประกวดภาพถ่าย ECO Lifestyle

#กติกาและเงื่อนไขในการประกวด

- ผู้เข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายครั้งนี้ สามารถเข้าร่วมได้ทุกท่าน โดยไม่จำกัด อายุ เพศ และประสบการณ์ของผู้เข้าประกวด

- ผู้เข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย สามารถส่งภาพได้คนละไม่เกิน 3 ภาพ

- ผู้เข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย ต้องโพสภาพลงใน Facebook ส่วนตัว พร้อมใส่ Hashtag

#ประกวดภาพถ่าย #ECOLifestyle #tkparkyala (ต้องติดทั้ง 3 ชื่อ)

- รูปจากการส่งเข้าประกวดจะถูกจัดแสดง นิทรรศการภาพถ่ายที่อุทยานการเรียนรู้ยะลา และคัดเลือกรูปที่ชนะการประกวดเพียง 3 ภาพ เพื่อรับรางวัล ตามที่ระบุไว้

- การตัดสินของผู้จัดการประกวดภาพถ่าย และคณะกรรมการ ถือเป็นที่สิ้นสุดในทุกกรณี ผู้เข้าร่วมการประกวดจะต้องตกลงยอมรับและปฏิบัติตามเงื่อนไขการเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย

- ผู้เช้าร่วมการประกวดภาพถ่ายตกลงอนุญาต ให้อุทยานการเรียนรู้ยะลา ทำซ้ำ ดัดแปลงและ/หรือเผยแพร่ภาพถ่ายผู้เข้าร่วมการประกวดส่งเข้าร่วมแข่งขันประกวดภาพถ่ายต่อสาธารณชนโดยไม่คิดค่าตอบแทนใด ๆ


#ผู้เข้าประกวดภาพถ่ายทุกคนต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังนี้

- โพสรูปภาพเข้าประกวดภายในระยะเวลา ที่กำหนด

- รูปที่เข้าประกวดจะต้องถ่ายโดยยึดตามหัวข้อที่กำหนดเป็นหลัก

- ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องเขียนคำอธิบายแนวคิด ของภาพด้วย

- ภาพถ่ายที่เข้าร่วมประกวดต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดใด ๆ มาก่อน ไม่ว่าจะเป็นการประกวดในเวทีสาธารณะ หรือการประกวดภายในของสมาคม ชมรม หรือองค์กรอื่นใด ทั้งนี้ ภาพถ่ายดังกล่าวจะต้องไม่ส่งภาพที่เคยเผยแพร๋ใน Social media หรือ เป็นภาพที่ส่งขายในคลังภาพ (Stock photo) ไม่ว่าจะเป็นในหรือ ต่างประเทศ

- รูปถ่ายจะต้องไม่เข้าข่ายผิดกฏหมาย และ/หรือ ขัดต่อขนบประเพณี ศีลธรรมอันดี จะต้องไม่ก่อให้เกิดการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่น


#ระยะเวลาและวิธีร่วมกิจกรรม

- ผู้ทึ่เข้าร่วมประกวดภาพถ่ายสามารถเริ่มส่งภาพได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม - 31 สิงหาคม 2562

- ประกาศรายชื่อ ผู้ชนะการประกวดทั้ง 3 ท่าน วันที่ 5 กันยายน 2562 ทาง Facebook Fanpage TKpark Yala

- ใส่ Hashtag #ประกวดภาพถ่าย #ECOLifestyle #tkparkyala (ต้องติดทั้ง 3 ชื่อ)

- ผู้ชนะการประกวดทั้งสามรางวัล จะได้รับของรางวัล ECO Lifestyle สุดพรีเมี่ยมจาก TK Park Yala


*** สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อุทยานการเรียนรู้ยะลา โทรศัพท์ 081-7388593 E-mail: tkparkyala@gmail.com  หรือที่อุทยานการเรียนรู้ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) โทรศัพท์ 093-682797

 Comment Facebook

อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

อุทยานการเรียนรู้ ยะลา มือถือ : 081-7388593 , E-mail : tkparkyala@gmail.com
อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา
ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ >> |  facebook page   |  Instagram  |  Youtube 

 

Copyright © 2016 - All Rights Reserved