ประมวลภาพกิจกรรม

การประกวดหนูน้อยรายอประจำปี2562

ผู้เข้าชม : 63 ครั้ง


วันที่ทำกิจกรรม : 09/06/2562
วันที่สิ้นสุดกิจกรรม : 09/06/2562
สถานที่ : ณ ลานสานฝัน อุทยานการเรียนรู้ยะลา

ร่วมสืบสานประเพณีอันดีงามในช่วง เทศกาล ฮารีรายอ (อีดิลฟิตรี) ส่งท้ายเทศกาลไปกับ โครงการการประกวดหนูน้อยรายอ ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 -16.30 น. อุทยานการเรียนรู้ยะลา( TK Park Yala) ได้จัดโครงการการประกวดหนูน้อยรายอ ประจำปี 2562 โครงการส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามที่อยู่ร่วมกับชาวไทยเชื้อสายมุสลิมมาอย่างยาวนาน โดยเปิดรับสมัครน้องวัยน่ารักสดใส อายุ 6-8 ปีเข้าร่วมการประกวดในครั้งนี้

การประกวดในปีนี้มีน้องๆและพ่อแม่ผู้ปกครองให้ความสนใจจำนวนมาก ทำให้มีน้องๆมาเข้าร่วมการประกวด ถึง 18 หมายเลขด้วยกัน เพื่อให้น้องๆได้มีความกล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์ เพื่อสร้างสายใยความสัมพันธ์ตลอดจนส่งเสริมให้ทำกิจกรรมร่วมกันภายในครอบครัว ฝึกทักษะชีวิตให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมรู้จักทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และที่สำคัญเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเห็นถึงความสำคัญเทศกาลฮารีรายอ ของวันสำคัญตามหลักศาสนาอิสลาม

โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ คุณวธนัน ถ้วนถวิล ผู้จัดการอุทยานการเรียนรู้ยะลา คุณอนุพล  ส่งสกุล อาจารย์นาฏศิลป์โรงเรียนนิบงชนูประถัมภ์  และคุณอัฟเซาะห์  นาแว นักสื่อสารมวลชนชำนาญการ สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดยะลา โดยทั้ง 3 ท่านมีเกณฑ์ในการตัดสินดังนี้ ด้านบุคลิกภาพ (การเดิน การยืน กิริยามารยาท) 25 คะแนน รูปร่างหน้าตา 25 คะแนน การแต่งกาย 25 คะแนน ปฏิภาณไหวพริบ (ตอบคำถามและสัมภาษณ์) 25 คะแนน รวมทั้งสิ้น 100 คะแนน

การประกวดเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่เวลา 13.00 น . โดยการประกวดให้ปีนี้น้องทั้ง 18 หมายเลขได้ร่วมกันแสดงโชว์เปิดตัว 1 ชุดการแสดง ที่มีชื่อว่า musical salaman dirty เป็นการบอกเล่าเรื่องราววัฒนธรรมและประเพณีในวันฮารีรายอ ต่อมาเป็นรอบการแนะนำตัว รอบการตอบคำถามและรอบรับธงโหวดเพื่อลุ้นขวัญใจ TK Park yala  (รางวัลขวัญใจ TK Park yala  ได้จากผู้เข้าชมการประกวดน้องๆในการประกวดไม่มีผลจากคะแนนที่ได้จากคณะกรรมการแต่อย่างใด)

ส่วนผลการประกวดผู้ที่คว้ารางวัลหนูน้อยรายอ ประจำปี 2562 ไปครอง เป็นของหมายเลข 3 คือ เด็กหญิงปณาลี อรุณสวัสดิ์ ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท มงกุฎพร้อมสายสะพาย รองชนะเลิศอันดับ 1 เป็นของหมายเลข 6 คือ เด็กหญิงฮาวา เพชรพวง ได้รับเงินรางวัล 1,500 บาท พร้อมสายสะพาย รองชนะเลิศอันดับ 2 เป็นของหมายเลข 16 คือ เด็กหญิงฮาลาวาตี สะมะแอ ได้รับเงินรางวัล 1,200 บาท พร้อมสายสะพาย ส่วนรางวัลขวัญใจ TK Park Yala ซึ่งได้รับคะแนนโหวดสูงสุด 37 คะแนน เป็นของหมายเลข 8 คือ เด็กหญิงนูรลีน ดายะ ได้รับเงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมสายสะพายไปครองComment Facebook

อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

อุทยานการเรียนรู้ ยะลา มือถือ : 081-7388593 , E-mail : tkparkyala@gmail.com
อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา
ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ >> |  facebook page   |  Instagram  |  Youtube 

 

Copyright © 2016 - All Rights Reserved