ตามติดกิจกรรม

ประกวดหนูน้อยนพมาศ

ผู้เข้าชม : 38 ครั้ง


วันที่ทำกิจกรรม : 11/11/2562
วันที่สิ้นสุดกิจกรรม : 11/11/2562
สถานที่ : ณ สวนศรีเมือง เทศบาลนครยะลา

 

เทศบาลนครยะลาร่วมกับอุทยานการเรียนรู้ยะลา ร่วมสืบสานประเพณีในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง ด้วยกิจกรรมการประกวดหนูน้อยนพมาศ ประจำปี 2562 ซึ่งเปิดเวทีให้เยาวชนอายุระหว่าง 4-8 ปี ได้แสดงความสามารถและรู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รวมทั้งฝึกการกล้าแสดงออกด้วยการตอบคำถาม ชิงทุนการศึกษาและรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย ไม่จำกัดศาสนา เข้าร่วมประกวดเพื่อเป็นหนูน้อยนพมาศ ประจำปี 2562

รายละเอียดการสมัคร

- รับสมัครน้องๆ อายุ 4-8 ปี จำนวนจำกัด 20 คนเท่านั้น

- แต่งกายชุดไทย ส่งโดยผู้ปกครองหรือหน่วยงาน          

- ประกวดวันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป

- ณ สวนศรีเมือง เทศบาลนครยะลา                          

- รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 (หรือจนกว่าจะเต็ม)

กิจกรรมการประกวด มีลักษณะดังนี้

- การเดิน การไหว้ และ การแนะนำตัวเองบนเวทีการประกวด รวมทั้งการตอบคำถาม จากคำถามที่จับสลากได้

- จับหมายเลข ซ้อมเดินและชี้แจงรายละเอียดการประกวดในวันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน 2562 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป ณ สวนศรีเมือง เทศบาลนครยะลา

หลักฐานการรับสมัคร

▪ รูปถ่าย  จำนวน 1 รูป   

▪ สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เข้าประกวด จำนวน 1 รูป

▪ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ดูแลผู้เข้าประกวด จำนวน 1 รูป

รางวัลการประกวด

▪ รางวัลชนะเลิศ              ทุนการศึกษา    5,000 บาท  พร้อมมงกุฎและสายสะพาย

▪ รางวัลรองอันดับ 1         ทุนการศึกษา    3,000 บาท  พร้อมสายสะพาย

▪ รางวัลรองอันดับ 2         ทุนการศึกษา    2,000 บาท  พร้อมสายสะพาย

▪ รางวัลชมเชย 2 รางวัล    ทุนการศึกษา    1,000 บาท

เกณฑ์การตัดสิน

1. บุคลิกภาพ (การเดิน การยืนและการไหว้)   25 คะแนน                 

2. รูปร่างหน้าตา  25 คะแน                                                        

3. การแต่งกาย   25 คะแนน                                            

4. ปฏิภาณไหวพริบ (ตอบคำถามและสัมภาษณ์)   25 คะแนน                     

รวม 100 คะแนน          

** หมายเหตุ เกณฑ์การตัดสินเปลี่ยนปลงได้ตามความเหมาะสมComment Facebook

อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

อุทยานการเรียนรู้ ยะลา มือถือ : 081-7388593 , E-mail : tkparkyala@gmail.com
อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา
ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ >> |  facebook page   |  Instagram  |  Youtube 

 

Copyright © 2016 - All Rights Reserved