ตามติดกิจกรรม

ประกวดผู้สูงอายุ รุ่นใหญ่หัวใจเจ๋ง

ผู้เข้าชม : 102 ครั้ง


วันที่ทำกิจกรรม : 28/03/2563
วันที่สิ้นสุดกิจกรรม : 28/03/2563
สถานที่ : ลานสานฝัน อุทยานการเรียนรู้ยะลา

 

ประกวดผู้สูงอายุ รุ่นใหญ่หัวใจเจ๋ง

เชิญชวนผู้ที่สนใจ ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป มาร่วมการประกวดผู้สูงอายุ รุ่นใหญ่หัวใจเจ๋ง เพื่อเป็นต้นแบบผู้สูงอายุสุขภาพดี สามารถดูแลช่วยเหลือตนเองและใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข รวมถึงเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้พบปะสังสรรค์ พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ระหว่างกัน อีกทั้งเพิ่มเวทีในการแสดงศักยภาพของตนต่อสาธารณชน

► รายละเอียดการสมัครการประกวดผู้สูงอายุ รุ่นใหญ่หัวใจเจ๋ง

- รับสมัครทั้งชายและหญิง ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป

- รับจำนวนจำกัด 20 คนเท่านั้น

- ประกวดในวันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2563 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ลานสานฝัน อุทยานการเรียนรู้ ยะลา

- จับหมายเลข ซ้อมเดินและชี้แจงรายละเอียดการประกวดในวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป

- กิจกรรมการประกวด มีลักษณะดังนี้ การเดิน การไหว้และการแนะนำตัวเองบนเวทีการประกวดรวมทั้งการตอบคำถามจากคำถามที่จับสลากได้

- ผู้เข้าประกวดต้องเดินโชว์ตัวบนเวทีและแนะนำตัวทีละคน แสดงความสามารถพิเศษ ไม่เกิน 3 นาที/คน และตอบคำถามเกี่ยวกับทัศนคติการดำเนินชีวิตและการดูแลสุขภาพกายใจ

- ผู้เข้าประกวดต้องเตรียมการแสดงความสามารถพิเศษ คนละ 1 ชุด (การแสดงไม่เกิน 3 นาที)

- ผู้เข้าประกวดทุกคนจะได้รับเงินสนับสนุน 300 บาท (รับในวันประกวด)

- รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 25 มีนาคม 2563 (หรือจนกว่าจะเต็ม)

► หลักฐานการรับสมัคร

- สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เข้าประกวด         จำนวน  1  ฉบับ

► รางวัลการประกวด

- รางวัลชนะเลิศ                เงินรางวัล           3,500 บาท พร้อมโล่และสายสะพาย

- รางวัลรองอันดับ 1           เงินรางวัล          2,500 บาท พร้อมโล่และสายสะพาย

- รางวัลรองอันดับ 2           เงินรางวัล           1,500 บาท พร้อมโล่และสายสะพาย

- รางวัลชมเชย                  เงินรางวัล           1,000 บาท พร้อมสายสะพาย

- รางวัลขวัญใจ TK Park Yala   เงินรางวัล   1,000 บาท พร้อมสายสะพาย

► เกณฑ์การตัดสิน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

- ความสามารถพิเศษ   25 คะแนน

- แนวความคิด/ไหวพริบปฏิภาณในการตอบคำถาม   25 คะแนน

- บุคลิกภาพ (ท่วงที วาจา มารยาท การเดิน)   20 คะแนน

- ความคล่องแคล่ว ว่องไว ความแข็งแรง   20 คะแนน

- การแต่งกาย 10 คะแนน รวม 100 คะแนน

หมายเหตุ เกณฑ์การตัดสินสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

 Comment Facebook

อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

อุทยานการเรียนรู้ ยะลา มือถือ : 081-7388593 , E-mail : tkparkyala@gmail.com
อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา
ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ >> |  facebook page   |  Instagram  |  Youtube 

 

Copyright © 2016 - All Rights Reserved