บริการห้องสมุด
ผู้เข้าชม : 1986

TK park : หนังสือ + ดนตรี + กิจกรรม + มัลติมีเดีย = จินตนาการไม่รู้จบ
เปิดประตูสู่ห้องสมุดมีชีวิต
การยืมหนังสือ
 • สมาชิกยืมหนังสือได้ครั้งละ 6 เล่ม เป็นเวลา 14 วัน โดยเติมเงินค่าประกันหนังสือในบัตรสมาชิก
  • หนังสือภาษาไทยและ CD 300 บาท
  • หนังสือภาษาอังกฤษและ CD 500 บาท
 • ค่าประกันหนังสือ สามารถขอคืนได้เมื่อส่งคืนหนังสือเรียบร้อย
 • กรณีรับเงินประกันหนังสือคืน ต้องนำบัตรสำคัญทางราชการมาเป็นหลักฐานด้วยทุกครั้ง
อัตราค่าปรับการคืนหนังสือเกินกำหนด
 • หนังสือภาษาไทยและ CD 10 บาท / เล่ม / วัน
 • หนังสือภาษาอังกฤษและ CD 30 บาท / เล่ม / วัน
 • กรณีหนังสือหาย ปรับตามราคาจริงของหนังสือ รวม ค่าดำเนินการอีก 100 บาท
 • กรณีคืนหนังสือเกินกำหนด ค่าปรับจะถูกหักจากค่าประกันหนังสือในบัตรสมาชิก
 • หากต้องการยืมหนังสือต่อ ต้องเติมเงินค่าประกันหนังสือให้ครบตามอัตราที่กำหนด
บริการยืมต่อด้วยตนเองผ่านอินเทอร์เน็ต (Online Renewal Service)
ด้วยขั้นตอนง่าย ๆ และรวดเร็วภายใต้เงื่อนไขดังนี้
 • ยืมต่อล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ก่อนถึงวันกำหนดส่ง และเป็นรายการที่ไม่มีผู้จอง
 • ยืมต่อได้ 1 ครั้ง ต่อ รายการ
ดาวน์โหลดคู่มือบริการยืมต่อด้วยตนเองผ่านอินเทอร์เน็ตได้ที่นี่
บริการอินเทอร์เน็ต
 • ติดต่อขอใช้บริการอินเทอร์เน็ตได้ที่จุดชำระเงิน
 • อัตราค่าบริการขั้นต่ำ 10 บาท ต่อ 30 นาที (กรณีใช้บริการต่อให้เปลี่ยนเครื่อง)
 • อัตราค่าบริการอินเทอร์เน็ต Wi-Fi สำหรับโน้ตบุ๊ค เริ่มต้นที่ 100 บาท
 • ต่อ 5 ชั่วโมง (Wi-Fi เมื่อเปิดใช้บริการแล้ว มีอายุ 60 วัน)
บริการถ่ายเอกสาร
 • ติดต่อขอถ่ายเอกสารได้ที่เคาน์เตอร์บริการข้อมูล อัตราค่าบริการหน้าละ 2 บาท (ขนาด A4 / ขาวดำ) ถ่ายเอกสารได้เฉพาะหนังสือ TK park เท่านั้น จำนวนไม่เกิน 30 หน้า
รักษ์ TK
 • ช่วยกันดูแลและรักษาความสะอาด
 • กรุณารับประทานอาหารและขนมในบริเวณร้าน Inthanin Coffee เท่านั้น
 • ห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาภายในบริเวณ TK park
 • การทำลายทรัพย์สิน ลักขโมยหนังสือ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ถือเป็นความผิดทางกฎหมาย
 • กรุณานำสิ่งของมีค่าติดตัวอยู่เสมอ
การเยี่ยมชมเป็นหมู่คณะ
 • สามารถติดต่อเข้าเยี่ยมชมเป็นหมู่คณะได้ในวันอังคาร – วันศุกร์ (ไม่เกิน 30 คน / คณะ)
โดยแจ้งความประสงค์ล่วงหน้าได้ที่ โทร. 0 2257 4300

 

 

อุทยานการเรียนรู้ ยะลา มือถือ : 081-7388593 , E-mail : tkparkyala@gmail.com
อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา
ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ >> |  facebook page   |  Instagram  |  Youtube 

 

Copyright © 2016 - All Rights Reserved