Recommended Book

ย้อนกลับ

ถนนพัฒนาการ


ผู้แต่ง วิสูตร แสงอรุณเลิศ
เลขหมู่ 158.384ถน
ประจำเดือน มีนาคม ปี 2561

การพัฒนาตัวเอง เพราะยิ่งพัฒนาตัวเอง เราก็ยิ่งเก่ง พอยิ่งเก่ง รายได้ก็ยิ่งเพิ่ม พอรายได้ยิ่งเพิ่ม ก็ยิ่งมองเห็นโอกาสใหม่ ๆ พอยิ่งมองเห็นโอกาสใหม่ ๆ ชีวิตก็ยิ่งเปลี่ยน พอชีวิตยิ่งเปลี่ยน ก็ยิ่งพัฒนาตัวเอง พอยิ่งพัฒนาตัวเองถนนหัวใจ ชื่อ "ถนนสายปรารถนา" ถนนความก้าวหน้า ชื่อ "ถนนพัฒนาการ" ทุกบทความในหนังสือเล่มนี้ จะปลุกพลังในหัวใจให้คุณลุกขึ้นมาพัฒนาตัวเอง ให้คุณก้าวจากจุดที่อยู่ ไปสู่จุดที่คุณต้องการ

 


Comment Facebook

อุทยานการเรียนรู้ ยะลา โทรศัพท์ 073-223622-3 มือถือ 081-7388593 โทรสาร 073-2236224
อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา
ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000

Copyright © 2016 - All Rights Reserved