Recommended Book

ย้อนกลับ

ห้องเรียนไม่มีฝา


ผู้แต่ง ธารา ศรีอนุรักษ์
เลขหมู่ 895.913.ธ27
ประจำเดือน มีนาคม ปี 2561

 จะมีเด็กสักกี่คนที่สมัครใจบวชเรียนจริงจังแทนการศึกษาตามระบบเหมือนเด็กทั่วไป และจะมีสักกี่คนที่เรียนรู้ว่าการบวชเรียนนั้นนอกจากพระธรรมคำสอน แล้วจะมีความสนุกรูปแบบต่างๆ รออยู่เต็มห้องเรียนไม่มีฝาห้อง


Comment Facebook

อุทยานการเรียนรู้ ยะลา โทรศัพท์ 073-223622-3 มือถือ 081-7388593 โทรสาร 073-2236224
อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา
ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000

Copyright © 2016 - All Rights Reserved