New Arrivals

ย้อนกลับ

แค่วันละ 1 นาที เปลี่ยนสายตาแย่ ให้กลับเป็นเยี่ยม


ผู้แต่ง Seishi Konno (คนโนะ เซชิ)
เลขหมู่ 612 .84 .ค58
ประจำเดือน มีนาคม ปี 2563

 "ดวงตา" เป็นอวัยวะที่มีความสำคัญต่อการใช้ชีวิตอย่างปฏิเสธไม่ได้ น่าเสียดายที่มันมีอายุการใช้งานจำกัด ไม่ช้าก็เร็วย่อมต้องเสื่อมสภาพ ซึ่งคนส่วนใหญ่มองว่าเป็นเรื่องที่ป้องกันไม่ได้ ทั้งที่จริงๆ แล้วเราสามารถฟื้นฟูสายตาให้กลับมาคมชัดได้ง่ายๆ โดยใช้เวลาแค่วันละไม่ถึง 1 นาที 


Comment Facebook

อุทยานการเรียนรู้ ยะลา โทรศัพท์ 073-223622-3 มือถือ 081-7388593 โทรสาร 073-2236224
อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา
ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000

Copyright © 2016 - All Rights Reserved