New Arrivals

ย้อนกลับ

เมื่อตับประท้วง ร่างกายก็พ่ายแพ้


ผู้แต่ง รศ.นพ. ทวีศักดิ์ แทนวันดี
เลขหมู่ 616 .3623 .ท73
ประจำเดือน มีนาคม ปี 2563

 "ตับ" เป็นเครื่องในที่มีขนาดใหญ่ที่สุด แล้วยังเป็นอวัยวะที่สำคัญ ทำหน้าที่จัดเก็บสารอาหาร ขับถ่ายของเสียและสารพิษต่าง ๆ สร้างภูมิคุ้มกันเพื่อป้องกันและทำลายเชื้อโรค หรือสิ่งแปลกปลอมต่าง ๆ ที่เข้าสู่ร่างกาย แต่หากดูแลตับไม่ดีก็มีโอกาสเกิดโรคได้มากมาย  ดังนั้นเราต้องหยุดพฤติกรรมทำร้ายตับ กินให้ถูกหลักช่วยให้ตับแข็งแรง


Comment Facebook

อุทยานการเรียนรู้ ยะลา โทรศัพท์ 073-223622-3 มือถือ 081-7388593 โทรสาร 073-2236224
อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา
ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000

Copyright © 2016 - All Rights Reserved