Most Popular

ย้อนกลับ

I Sea U


ผู้แต่ง มุนินฺ
เลขหมู่ นว .ม453อ
ประจำเดือน ธันวาคม ปี 2563

        คุณจดจำอะไรเกี่ยวกับทะเล? ใช่ทรายไหม? ใช่คลื่นไหม? หรือจำอะไรที่เขียนลงไปในทะเล?

พอเริ่มโตขึ้น ก็ตีตัวออกห่างทะเลมากขึ้น ไปเที่ยวทะเลไม่ใช่เพื่อเล่นน้ำทะเลอีกแล้ว แต่ถึงอย่างนั้น ทะเลก็ยังให้ความสุขกลับมาเสมอ...


Comment Facebook

อุทยานการเรียนรู้ ยะลา โทรศัพท์ 073-223622-3 มือถือ 081-7388593 โทรสาร 073-2236224
อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา
ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000

Copyright © 2016 - All Rights Reserved