New Arrivals

ย้อนกลับ

( ก่อน ) เวลาสุดท้าย


ผู้แต่ง สหรัฐ มานิตยกุล
เลขหมู่ 158 .1 .ส97 ฉ. 2
ประจำเดือน มีนาคม ปี 2563

 จากค่าเฉลี่ยของมนุษย์ในการมีชีวิตคือ 70 ปี ใช้เวลาประมาณ 25,500 วัน หรือราว 610,000 ชั่วโมง ตามช่วงเวลาที่มนุษย์สร้างขึ้น และทุกการเชื่อมโยงกันนั้นกำลังตั้งคำถามกับเราว่า เราได้ทุ่มเทให้กับช่วงเวลาเต็มที่หรือยังเราผ่านเวลามาแล้วกี่ชั่วโมงบนโลกนี้ จะเหลืออีกกี่ชั่วโมงต่อไป จะให้มันเป็นไปเองเรื่อยๆ หรือจะลองหยิบหนังสือเล่มนี้มาอ่าน และวางแผนใหม่กันดี               


Comment Facebook

อุทยานการเรียนรู้ ยะลา โทรศัพท์ 073-223622-3 มือถือ 081-7388593 โทรสาร 073-2236224
อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา
ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000

Copyright © 2016 - All Rights Reserved