ประมวลภาพกิจกรรม

ตำน้ำพริก (Up) ธุรกิจ

ผู้เข้าชม : 360 ครั้ง


วันที่ทำกิจกรรม : 13/05/2561
วันที่สิ้นสุดกิจกรรม : 13/05/2561
สถานที่ : ลานกิจกรรม

อุทยานการเรียนรู้ โรงเรียนเทศบาล ๔ (ธนวิถี) ได้จัด โครงการ ตำน้ำพริก (Up) ธุรกิจ ในวันอาทิตย์ที่ 13 เดือนพฤษภาคม 2561 เวลา 09.30-15.30 น.  ณ ที่ ลานกิจกรรม อุทยานการเรียนรู้ โรงเรียนเทศบาล ๔ (ธนวิถี) ได้เชิญวิทยากร คุณทนิดา ดุลยเสรี กลุ่มสตรีเเม่บ้านตลาดเก่า มาถ่ายทอดความรู้ในการทำน้ำพริกต่างๆ เช่น น้ำพริกปลากระป๋อง น้ำพริกกุ้งเสียบ น้ำพริกเผ่า น้ำพริกไต่ปลา และน้ำพริกบูดูแห้ง โดยมีผู้เข้าอบรมที่สนใจจำนวน 30 คน กิจกรรมจัดเพื่อได้รู้จักวิธีการทำน้ำพริกในแบบต่างๆและเพื่อส่งเสริมสนับสนุบการเรียนรู้และอาชีพตามความเหมาะสม และความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นและ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้วิธีการอยู่ร่วมกันในสังคมที่เต็มไปด้วยความหลากหลายและแตกต่าง รวมถึงการเรียนรู้ที่จะปรับตัวในการทำงานร่วมกับผู้อื่น 

 

เขียนข่าวโดย 

นายซุลกีฟลี บูงาComment Facebook

อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

อุทยานการเรียนรู้ ยะลา โทรศัพท์ 073-223622-3 มือถือ 081-7388593 โทรสาร 073-2236224
อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา
ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000

Copyright © 2016 - All Rights Reserved