ประมวลภาพกิจกรรม

ค่าย Smart Kids Summer Camp

ผู้เข้าชม : 364 ครั้ง


วันที่ทำกิจกรรม : 03/04/2561
วันที่สิ้นสุดกิจกรรม : 27/04/2561
สถานที่ : อุทยานการเรียนรู้ โรงเรียนเทศบาล๔ (ธนวิถี)

อุทยานการเรียนรู้ โรงเรียนเทศบาล ๔ (ธนวิถี) ได้จัด โครงการ ค่าย Smart Kids Summer Camp ตลอดทั้งเดือนเมษายน ในช่วงปิดภาคเรียนโดยรับสมัครน้องๆ อายุ 8-12 ปี โดยแบ่ง ค่ายออกเป็น กิจกรรมประกอบไปด้วย 4 กิจกรรมด้วยกัน

-โครงการเอาชีวิตรอด สถานการณ์ฉุกเฉิน เรียนทุกวันอังคาร-พุธตลอดเดือนตุลาคม เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องมินิเธียเตอร์ อุทยานการเรียนรู้ยะลา โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) รับ 30 คน

-โครงการ Reader Adventure ตะลุยขุมทรัพย์การอ่าน เรียนทุกวันอังคาร-พุธ ตลอดเดือนเมษายน เวลา 13.00-15.30 น. ณ ลานกิจกรรม อุทยานการเรียนรู้ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) รับ 30 คน

-โครงการ App for kids เรียนทุกวันพฤหัสบดี-ศุกร์ ตลอดเดือนตุลาคม เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องสมุดเด็ก อุทยานการเรียนรู้ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) รับ 30 คน

-โครงการ ปั่นดินเกาหลี   เรียนทุกวันพฤหัสบดี-ศุกร์ ตลอดเดือนตุลาคม เวลา 13.00-15.30 น. ณ ห้องสมุดเด็ก อุทยานการเรียนรู้ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) รับ 30

เขียนข่าวโดย

ซุลกีฟลี บูงาComment Facebook

อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

อุทยานการเรียนรู้ ยะลา โทรศัพท์ 073-223622-3 มือถือ 081-7388593 โทรสาร 073-2236224
อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา
ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000

Copyright © 2016 - All Rights Reserved