ประมวลภาพกิจกรรม

อาสาอยากเล่า

ผู้เข้าชม : 191 ครั้ง


วันที่ทำกิจกรรม : 06/01/2562
วันที่สิ้นสุดกิจกรรม : 28/04/2562
สถานที่ : ณ ห้องสมุดเด็ก อุทยานการเรียนรู้ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี)

อุทยานการเรียนรู้ โรงเรียนเทศบาล ๔ (ธนวิถี) ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการอ่าน อาสาอยากเล่า ให้กับเด็กๆและน้องนักเรียนนักศึกษาได้มีพื้นที่ได้ทำกิจกรรมอาสาให้กับเด็กๆในชุมชนได้มาสนุกและเรียนรู้ด้วยกันผ่านการเล่านิทานประกอบไปด้วยทำกิจกรรมต่อยอดจากการฟังนิทาน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพของเยาวชนและอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านในการสร้างสรรค์กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ส่งเสริมให้กับเยาวชนรู้จัก การจัดกิจกรรม เสียสละเวลา มีจิตอาสา แบ่งปันความสุขให้กับคนอื่น และพัฒนาความสนใจและรสนิยมในการอ่านให้กว้างขวางขึ้น มีทัศนคติที่ดีต่อการอ่าน สร้างความตระหนักให้เด็กเห็นความจำเป็นและความสำคัญของการอ่าน ระยะเวลาดำเนินโครงการ ทุกวันอาทิตย์  เวลา 13.00-14.00 น. ณ ห้องสมุด อุทยานการเรียนรู้ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) กิจกรรมได้เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงเดือนเมษายน 2562

เขียนข่าวโดย

นายซุลกีฟลี บูงาComment Facebook

อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

อุทยานการเรียนรู้ ยะลา โทรศัพท์ 073-223622-3 มือถือ 081-7388593 โทรสาร 073-2236224
อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา
ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000

Copyright © 2016 - All Rights Reserved