ประมวลภาพกิจกรรม

ครอบครัวนักปั้น

ผู้เข้าชม : 238 ครั้ง


วันที่ทำกิจกรรม : 03/03/2562
วันที่สิ้นสุดกิจกรรม : 31/03/2562
สถานที่ : ห้องสมุดเด็ก อุทยานการเรียนรู้ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี)

อุทยานการเรียนรู้ โรงเรียนเทศบาล ๔ (ธนวิถี) ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะศิลปะและวัฒนธรรม : ครอบครัวนักปั้น กิจกรรมจัดทุกวันอาทิตย์ตลอดเดือนมีนาคม 2562 เวลา 13.00-15.30 น. โดยวิทยากรมากความสามารถ คุณอัสรี อาแวโซ๊ะ จากสถาบันสอนศิลปะ รูมอาร์ตสตูดิโอ มาสอนและให้ความรู้ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 30 คน

อุทยานการเรียนรู้ โรงเรียนเทศบาล ๔ (ธนวิถี) ได้จัดโครงการครอบครัวการปั้นขึ้นมา เพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็กให้ครบทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย ด้านสังคม ด้านอารมณ์ จิตใจ และด้านสติปัญญา เพิ่มพูนทักษะในเรื่องของศิลปะ  ฝึกสมาธิและพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รวมทั้งจินตนาการของเด็ก ส่งเสริมให้พ่อแม่และเด็กได้เรียนรู้วิธีการสร้างสรรค์ผลงานด้วยกัน สนุกสนานเพลิดเพลินจากกิจกรรมในการปั้นดินน้ำมัน ตลอดจนเสริมสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีและส่งเสริมให้ทำกิจกรรมร่วมกันภายในครอบครัว และรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์Comment Facebook

อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

อุทยานการเรียนรู้ ยะลา โทรศัพท์ 073-223622-3 มือถือ 081-7388593 โทรสาร 073-2236224
อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา
ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000

Copyright © 2016 - All Rights Reserved