ประมวลภาพกิจกรรม

ประกวดถ่ายภาพสถานที่ท่องเที่ยวชุมชน "เสน่ห์กัมปง A la campagne"

ผู้เข้าชม : 134 ครั้ง


วันที่ทำกิจกรรม : 01/06/2562
วันที่สิ้นสุดกิจกรรม : 09/07/2562
สถานที่ : อุทยานการเรียนรู้ยะลา โรงเรียนเทศบาล๔ (ธนวิถี)

อุทยานการเรียนรู้ โรงเรียนเรียนเทศบาล ๔ (ธนวิถี) ได้จัดโครงการประกวดถ่ายภาพสถานที่ท่องเที่ยวชุมชน "เสน่ห์กัมปง A la campagne" เป็นการประกวดกายถ่ายภาพ สถานที่ท่องเที่ยวชุมชน หัวข้อ "เสน่ห์กัมปง A la champagne โดย ระบุชื่อภาพ และสถานที่ท่องเที่ยว พร้อมแคปชั่นเชิญชวนมาท่องเที่ยว ส่งผลงานโดยโพสต์ บน facebook ส่วนตัว #ประกวดภาพถ่ายสถานที่ท่องเที่ยวชุมชน #เสน่ห์กัมปงบ้านฉัน #TKpark_T4 ส่งผลงานการประกวดตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562  ตัดสินผลงาน วันที่ 9 กรากฎาคม 2562 และมอบรางวัลใน วันอาทิตย์ที่21 เดือนกรกฎาคม 2562 พร้อมถ่ายรูปกับซุ้มนิทรรศการ ประมวลภาพ ประกวดถ่ายภาพสถานที่ท่องเที่ยวชุมชน "เสน่ห์กัมปง A la campagne"

 

เงินรางวัลในการประกวด

รางวัลชนะเลิศ             เงินรางวัล        3,000 บาท

รองชนะเลิศอันดับ 1      เงินรางวัล        2,000 บาท

รองชนะเลิศอันดับ 2      เงินรางวัล        1,000 บาท

รางวัล ป๊อปปูล่า           เงินรางวัล           500 บาท

 

 

คณะกรรมการตัดสิน

1.คุณวัชรี ถ้วนถวิล ผู้จัดการอุทยานการเรียนรู้ยะลา

2.คุณรตี ยะสารี    ผู้จัดการอุทยานการเรียนรู้ยะลา โรงเรียนเทศบาล๔(ธนวิถี)

3.คุณอับดุลเล๊าะ เจะอูเซ็ง รองผู้จัดการอุทยานการเรียนรู้ยะลา ฝ่ายกิจกรรม

 

ผลการประกวดภาพถ่าย สถานที่ท่องเที่ยวชุมชน "เสน่ห์กัมปง A la campagne"

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายมูหมัดซอเร่ เดง ได้รับเงินรางวัล  3, 000 บาทพร้อมเกียรติบัตร

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ นางสาวอามานี จะปะกียา ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาทพร้อมเกียรติบัตร

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ นายอาหามะ สารีมา ได้รับเงินรางวัล  1, 000 บาทพร้อมเกียรติบัตร

รางวัล ป๊อปปูล่า  ได้แก่ นายฮาซัน ยามู  ได้รับเงินรางวัล  500 บาทพร้อมเกียรติบัตร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ซึ่งจัดโครงการประกวดถ่ายภาพสถานที่ท่องเที่ยวชุมชน "เสน่ห์กัมปง A la champagne"ขึ้นมาเพื่อนำเสนอเรื่องราวสภาพวิถีชุมชน สถานที่ท่องเที่ยวในชุมชน  ศิลปวัฒนธรรม และวิถีชีวิตความเป็นอยู่คนสามจังหวัดชายแดนทางภาคใต้ที่มีความหลากหลายเพื่อเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของแต่ละท้องถิ่นตลอดจนนำเสนอสร้างการรับรู้ความเป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในด้านเอกลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นในพื้นที่

 

 

 

เขียนข่าวโดย

ซุลกีฟลี บูงาComment Facebook

อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

อุทยานการเรียนรู้ ยะลา โทรศัพท์ 073-223622-3 มือถือ 081-7388593 โทรสาร 073-2236224
อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา
ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000

Copyright © 2016 - All Rights Reserved