ประมวลภาพกิจกรรม

เส้นสานสร้างอาชีพ

ผู้เข้าชม : 190 ครั้ง


วันที่ทำกิจกรรม : 07/07/2562
วันที่สิ้นสุดกิจกรรม : 28/07/2562
สถานที่ : ณ ห้องสมุดเด็ก อุทยานการเรียนรู้ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี)

 

อุทยานการเรียนรู้ โรงเรียนเรียนเทศบาล ๔ (ธนวิถี) ได้จัด โครงการ เส้นสานสร้างอาชีพ เรียนทุกวันอาทิตย์ตลอดเดือนกรกฎาคม 2562 เวลา 13.00-15.30 ณ ห้องสมุดเด็กอุทยานการเรียนรู้โรงเรียนเทศบาล๔ (ธนวิถี) วิทยากรโดย นางเซาว์เด๊าะ ซีดีดี ภูมิปัญญาชาวบ้าน มีจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 30 คน อุทยานการเรียนรู้ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ได้ตระหนักถึงการส่งเสริมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน จึงได้จัดทำโครงการ เส้นสานสร้างอาชีพขึ้นมาเพื่อเป็นการเสริมสร้างทักษะด้านอาชีพให้แก่ประชาชนที่สนใจให้ความรู้ในการเลือกใช้วัสดุและทักษะการสานเส้นพลาสติก ในรูปแบบต่างๆเพื่อเป็นช่องทางการสร้างอาชีพเสริมและนำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดในการสร้างงานสร้างอาชีพให้แก่ตนเองและครอบครัวในอนาคต ตลอดจนสนับสนุนการทำงานฝีมือในรูปแบบใหม่ ฝึกอาชีพตามความเหมาะสม ตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น

 

 

 

 

เขียนข่าวโดย

ซุลกีฟลี บูงา

 

 

เขียนข่าวโดย

 Comment Facebook

อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

อุทยานการเรียนรู้ ยะลา โทรศัพท์ 073-223622-3 มือถือ 081-7388593 โทรสาร 073-2236224
อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา
ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000

Copyright © 2016 - All Rights Reserved