ประมวลภาพกิจกรรม

#READING #EMPOWER 3rd Anniversary TKpark Yala@T.4

ผู้เข้าชม : 175 ครั้ง


วันที่ทำกิจกรรม : 08/09/2562
วันที่สิ้นสุดกิจกรรม : 08/09/2562
สถานที่ : ณ ห้องสมุดเด็ก อุทยานการเรียนรู้ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี)

อุทยานการเรียนรู้ โรงเรียนเรียนเทศบาล ๔ (ธนวิถี) ได้จัดกิจกรรม ครบรอบ 3ปี อุทยานการเรียนรู้โรงเรียนเทศบาล ๔ (ธนวิถี) “#READING #EMPOWER 3rd Anniversary TKpark Yala@T.4” จัดกิจกรรม แฟนพันธุ์แท้ ทีเค ท.4 จัดกิจกรรมแลกของขวัญและมอบรางวัลพิเศษกิจกรรม TK PLAY ในวันที่ 8 เดือนกันยายน 2562 ณ อุทยานการเรียนรู้ โรงเรียนเทศบาล ๔ (ธนวิถี) มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 60 คน

TKpark T.4 เปรียบเสมือนเครื่องมือสำหรับการเสริมสร้างความเข้าใจ และความสงบสุขของชาวยะลา เพราะสถานที่แห่งนี้จะกลายเป็นพื้นที่เสริมสร้างพลัง และจินตนาการในทางสร้างสรรค์ของเยาวชนให้เท่าทัน กับสภาวะแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ และจะทำให้เยาวชนที่มาจากหลากหลายพื้นที่ หลากหลายวัฒนธรรมมีโอกาสทำกิจกรรม และปฏิสัมพันธ์กัน ซึ่งเป็นโอกาสที่เยาวชนจะได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกัน ทั้งยังเป็นการจุดประกายส่งเสริมการอ่าน และการเรียนรู้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนให้ทั่วถึง เพื่อกระตุ้นให้มีนิสัยรักการอ่าน รักการศึกษาค้นคว้า และแสวงหาความรู้อย่างสร้างสรรค์ตลอดชีวิต

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เขียนข่าวโดย

ซุลกีฟลี บูงาComment Facebook

อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

อุทยานการเรียนรู้ ยะลา โทรศัพท์ 073-223622-3 มือถือ 081-7388593 โทรสาร 073-2236224
อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา
ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000

Copyright © 2016 - All Rights Reserved