ประมวลภาพกิจกรรม

ติววิทย์ฯ พิชิต TCAS: คณิต-ฟิสิกส์

ผู้เข้าชม : 207 ครั้ง


วันที่ทำกิจกรรม : 06/09/2562
วันที่สิ้นสุดกิจกรรม : 30/09/2562
สถานที่ : ณ ห้องมินิเธียเตอร์ อุทยานการเรียนรู้ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี)

อุทยานการเรียนรู้ โรงเรียนเรียนเทศบาล ๔ (ธนวิถี) ได้จัด โครงการ ติววิทย์พิชิต TCAS: คณิต-ฟิสิกส์ เรียนทุกวันศุกร์และวันเสาร์ ตลอดเดือนกันยายน 2562 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องมินิเธียเตอร์ อุทยานการเรียนรู้ โรงเรียนเทศบาล ๔ (ธนวิถี) วิทยากรโดย นางสาวอารีณี ดือรามะ มีผู้เข้าร่วมโครงการ 70 คน

 

TKpark T.4 ได้เห็นถึงความสำคัญของวิชาคณิตศาสตร์และวิชาฟิสิกส์ จึงได้จัดโครงการ ติววิทย์พิชิต TCAS: คณิต-ฟิสิกส์ ขึ้นมา ซึ่งเป็นกิจกรรมการติว เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมแก่นักเรียนในการสอบ เสริมสร้างทักษะและความรู้ด้านวิชาคณิตศาสตร์และวิชาฟิสิกส์ ทั้งการทำความเข้าใจของเนื้อหาสอบ สร้างความตระหนักให้เห็นความสำคัญในการอ่านหนังสือสอบที่ใช้ในการสอบ TCAS พัฒนาในด้านการเรียนภาษาอังกฤษให้ดีขึ้นและสามารถนำความรู้ที่ได้ไปสอบและศึกษาต่อไป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เขียนข่าวโดย

ซุลกีฟลี บูงาComment Facebook

อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

อุทยานการเรียนรู้ ยะลา โทรศัพท์ 073-223622-3 มือถือ 081-7388593 โทรสาร 073-2236224
อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา
ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000

Copyright © 2016 - All Rights Reserved