ประมวลภาพกิจกรรม

The root ว่าด้วยราก งานอดิเรกสร้างสรรค์

ผู้เข้าชม : 108 ครั้ง


วันที่ทำกิจกรรม : 03/11/2562
วันที่สิ้นสุดกิจกรรม : 24/03/2562
สถานที่ : ณ อุทยานการเรียนรู้ โรงเรียนเทศบาล๔ (ธนวิถี)


Comment Facebook

อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

อุทยานการเรียนรู้ ยะลา โทรศัพท์ 073-223622-3 มือถือ 081-7388593 โทรสาร 073-2236224
อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา
ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000

Copyright © 2016 - All Rights Reserved