ประมวลภาพกิจกรรม

ปลูกผักคอนโด เกษตรเเนวตั้ง เพียงพอ&พอเพียง

ผู้เข้าชม : 105 ครั้ง


วันที่ทำกิจกรรม : 21/12/2562
วันที่สิ้นสุดกิจกรรม : 22/12/2562
สถานที่ :


Comment Facebook

อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

อุทยานการเรียนรู้ ยะลา โทรศัพท์ 073-223622-3 มือถือ 081-7388593 โทรสาร 073-2236224
อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา
ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000

Copyright © 2016 - All Rights Reserved