ประมวลภาพกิจกรรม

Comic Art ลากเส้น วาดการ์ตูน

ผู้เข้าชม : 527 ครั้ง


วันที่ทำกิจกรรม : 05/01/2560
วันที่สิ้นสุดกิจกรรม : 24/02/2560
สถานที่ : ณ ห้องสมุดเด็ก อุทยานการเรียนรู้สี่มุมเมือง โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี)

 

Comic Art ลากเส้น วาดการ์ตูน

 

โครงการ Comic Art ลากเส้น วาดการ์ตูน ทุกวันพฤหัสบดี-ศุกร์ ตลอดเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 16.30-17.30 น. ณ อุทยานการเรียนรู้สี่มุมเมือง โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) วิทยากรโดย นายอดินันท์ สะเตาะ

 

การทำงานศิลปะส่งผลดีต่อตัวเด็กหลายประการ เช่น พัฒนาประสิทธิภาพของสมอง เนื่องจากสมองมนุษย์แบ่งเป็น 2 ซีก สมองซีกซ้ายควบคุมร่างกาย สมองซีกขวาควบคุมการทำงานของร่างกายซีกซ้าย โดยที่สมองทั้งสองซีก มีใยประสาทชื่อ คอร์ปัส แคลโลซัม เป็นตัวเชื่อมโยง สมองแต่ละซีกยังมีทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของร่างกาย หรือมีความสามารถที่แตกต่างกัน โดยที่ซีกซ้ายทำหน้าที่ทางด้านการคิดหาเหตุผลหรือความสามารถทางตรรกะ ความสามารถในการใช้ภาษา เช่น การพูด การอ่าน การเขียน การวางแผนจัดการ การคำนวณ ส่วนสมองซีกขวา มีความสามารถทางการรับรู้ การจำ การผสมผสานความคิด ดนตรี ศิลปะ การทำงานศิลปะจะช่วยให้เด็กมีความทรงจำที่ยาวขึ้น ความทรงจำที่เป็นรูปภาพ จะจำได้แม่นยำ และยาวนานกว่าความรงจำที่เป็นตัวอักษร

อุทยานการเรียนรู้สี่มุมเมือง โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) จึงจัดโครงการส่งเสริมทักษะศิลปะและวัฒนธรรม : Comic Art ลากเส้น วาดการ์ตูนขึ้นมา เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้เทคนิคการวาดภาพ ทั่วไปและการใช้เส้น วาดการ์ตูน ซึ่งจะส่งผลต่อพัฒนาการทางด้านคิด และจินตนาการของเด็กได้เป็นอย่างดี รวมทั้งยังสามารถพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ อีกทั้งยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในช่วงระหว่างหลังเลิกเรียนอีกด้วย

                                     

เขียนข่าวโดย

KhunLeeComment Facebook

อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

อุทยานการเรียนรู้ ยะลา โทรศัพท์ 073-223622-3 มือถือ 081-7388593 โทรสาร 073-2236224
อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา
ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000

Copyright © 2016 - All Rights Reserved