ประมวลภาพกิจกรรม

การตลาดออนไลน์ ขายง่ายด้วยปลายนิ้ว

ผู้เข้าชม : 565 ครั้ง


วันที่ทำกิจกรรม : 18/06/2560
วันที่สิ้นสุดกิจกรรม : 18/06/2560
สถานที่ : ณ ห้องมินิเธียเตอร์ อุทยานการเรียนรู้ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี)

อุทยานการเรียนรู้ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ได้จัดโครงการ การตลาดออนไลน์ ขายง่ายด้วยปลายนิ้ว ในวันวันอาทิตย์ที่ 18 เดือนมิถุนายน 2560 เวลา 09.00-15.00 น. โดยวิทยากรคุณไลลา บุญพิศ มาให้ความรู้เกี่ยวกับการตลาดออนไลน์ โดยมีผู้ให้ความสนใจจำนวน 30 คน ได้เข้ามาอบรมในครั้งนี้ การอบรมจะมี 2 ช่วงด้วยกันมี ช่วงเช้าและช่วงบ่าย ช่วงเช้าเราจะอบรมเกี่ยวกับทฤษฎีเบื้องต้นเดี่ยวกับการตลาด ส่วงช่วงบ่ายวิทยากรจะให้ผู้อบรมได้ฝึกปฎิบัติจริงในการทำการตลาดโดยให้ออกแบบ แผนการตลาดด้วยตนเอง

 

 ในสังคมที่โลกออนไลน์กำลังเป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินชีวิตของคนรุ่นใหม่ เราคงปฏิเสธไม่ได้ว่า สื่อออนไลน์ได้เข้ามามีอิทธิพลต่อเราในทุกขณะ ตั้งแต่ตื่นเช้าจนกระทั่งเข้านอน อีกทั้งความรวดเร็วและความสะดวกสบายของโลกออนไลน์ยังถูกนำมาใช้ประโยชน์กับกลุ่มคนทุกสาขาอาชีพ โดยเฉพาะการตลาดออนไลน์ ที่กำลังเป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลาย เพราะสามารถทำให้ผู้อื่นรู้จักเราหรือสินค้าของเราได้อย่างกว้างขวาง

การตลาดออนไลน์ (Online Marketing) คือ การทำการตลาดในสื่อออนไลน์ เช่น โฆษณา Facebook, โฆษณา Google, โฆษณา Youtube, โฆษณา Instagram มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อทำให้สินค้าของเราเป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้น โดยใช้วิธีต่างๆ ในการ โฆษณาเว็บไซต์ หรือ โฆษณาขายสินค้าที่จะนำสินค้าของเราไปเผยแพร่ตามสื่อออนไลน์ เพื่อให้ผู้อื่นได้รับรู้และเกิดความสนใจ จนกระทั่งเข้ามาใช้บริการหรือซื้อสินค้าของเราในที่สุด โดยการตลาด สามารถทำได้หลาย

ด้วยเหตุนี้ อุทยานการเรียนรู้ยะลา โรงเรียนเรียนเทศบาล ๔ (ธนวิถี) จึงจัด อบรมการตลาดออนไลน์ ขายง่ายด้วยปลายนิ้ว ขึ้นเพื่อให้นักการตลาดและประชาชนทั่วไปที่สนใจได้เรียนรู้เครื่องมือต่างๆที่จะช่วยสร้างการตลาดแบบออนไลน์โดยเชื่อว่าการที่จะนำไปใช้ให้ได้ผลนั้นต้องเรียนรู้จากนักปฏิบัติจริงจากธุรกิจจริงรวมถึงเข้าใจในปัจจัยสำคัญที่จะทำให้การนำเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้ไปใช้ให้ได้ผล  อย่านิ่งเฉยที่จะเรียนรู้ เพราะทุกนาทีเทคโนโลยีเดินหน้าไปอย่างรวดเร็วส่งผลให้ลูกค้า และคู่แข่ง เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วเช่นกันนักการตลาดจึงควรติดตามให้ทัน เข้าใจกับการเปลี่ยนแปลง และเอาชนะเทคโนโลยีให้ได้

“การตลาดออนไลน์ ไม่ใช่เรื่องยาก เพียงแค่เรารู้จักสินค้าของเรา และสามารถกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนได้ เพียงเท่านี้สินค้าของเราก็สามารถเป็นที่รู้จัก และสร้างยอดขายในโลกออนไลน์ได้อย่างง่ายดาย”

 

  เขียนข่าวโดย

  ขุ่นลี

 

 Comment Facebook

อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

อุทยานการเรียนรู้ ยะลา โทรศัพท์ 073-223622-3 มือถือ 081-7388593 โทรสาร 073-2236224
อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา
ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000

Copyright © 2016 - All Rights Reserved