ประมวลภาพกิจกรรม

YouTube จุดแจ้งเกิด

ผู้เข้าชม : 447 ครั้ง


วันที่ทำกิจกรรม : 15/07/2560
วันที่สิ้นสุดกิจกรรม : 16/07/2560
สถานที่ : ห้องสมุดเด็ก อุทยานการเรียนรู้ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี)

อุทยานการเรียนรู้ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ได้จัดโครงการส่งเสริมทักษะชีวิต YouTube จุดแจ้งเกิด โดยวิทยากรคุณดุลฟิรตรี เจ๊ะมะ ผู้เชี่ยวชาญในการตัดต่อวิดีโอด้วยสมาร์ทโฟนและชำนาญในการนำเสนอของวิดีโอในการอัพลงสื่อ YouTube

ในการอบรมครั้งนี้ได้มีผู้สนใจเข้าร่วมทั้งนักศึกษา คุณแม่บ้าน และประชาชนทั่วไปได้เข้ามาอบรมกับเรา ในวันที่ 15 - 16 เดือนกรกฎาคม 2560 เวลา 09.00-15.30 น. 2 วันด้วยกันมีการออกปฎิบัตินอกพื้นที่อีกด้วยทำให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกประสบการณ์ในการลงพื้นที่ถ่ายทำวิดีโอทำให้เกิดความสนุกสนานในกลุ่มกัน ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบัน ได้ทำให้อุปกรณ์ที่สามารถสร้างสื่อมัลติมีเดียประเภทวีดีโอ เช่น YouTube เยอะมากขึ้นและมีราคาถูกลง ดังนั้นการสร้างสื่อวีดีโอด้วยตนเองจึงเป็นเรื่องที่สามารถทำได้ และด้วยสื่อวีดีโอเป็นสื่อที่ได้รับความต้องการจากผู้บริโภคอย่างสูง เนื่องจากเป็นสื่อที่สามารถบอกเล่าเรื่องราวได้ทั้งภาพและเสียง ซึ่งทักษะในการสร้างสื่อวีดีโอด้วยตนเองนั้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่สนใจพัฒนาสื่อวีดีโอ เพื่อนำเสนอความสามารถของตนเองมีให้คนอื่นได้เห็นกันหรือนำเสนอสินค้าของตนเองเพื่อให้เกิดความสนใจมากยิ่งขึ้น

KhunLee

เขียนข่าวไฟล์แนบ : 250717_141741.JPG


Comment Facebook

อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

อุทยานการเรียนรู้ ยะลา โทรศัพท์ 073-223622-3 มือถือ 081-7388593 โทรสาร 073-2236224
อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา
ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000

Copyright © 2016 - All Rights Reserved