New Arrivals

ย้อนกลับ

Professional Guide Illustrator CC คู่มือฉบับสมบูรณ์ +VDO


ผู้แต่ง วสันต์ พึ่งพูนผล
เลขหมู่ 006.68.IllUS.ว81ป
ประจำเดือน มีนาคม ปี 2561

  "Professional Guide Illustrator CC คู่มือฉบับสมบูรณ์ +VDO" เล่มนี้ อธิบายความสามารถของโปรแกรมมทั้งหมด โดยเน้นไปทางงานวาดเส้นมาก สักหน่อย เพราะเป็นความสามารถหลักที่ผู้เขียนถนัด แต่ก็ไม่ได้ตัดทอนส่วนอื่นออก เพื่อให้ผู้อ่านที่ซื้อหนังสือไปใช้งาน สามารถใช้โปรแกรมได้เต็มประสิทธิภาพ และใช้ได้ "เป็น" ทุกฟังก์ชั่น ครบถ้วนสมบูรณ์ ทุกคำสั่งและรายละเอียดของโปรแกรม พร้อม Workshop Video Tutorial สำหรับ ประยุกต์ใช้งานในระดับสูง


Comment Facebook

อุทยานการเรียนรู้ ยะลา โทรศัพท์ 073-223622-3 มือถือ 081-7388593 โทรสาร 073-2236224
อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา
ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000

Copyright © 2016 - All Rights Reserved