Most Popular

ย้อนกลับ

Top 10 ฮ่องกง


ผู้แต่ง Liam Fitzpatrick
เลขหมู่ 915.125 .ฟ34
ประจำเดือน กันยายน ปี 2563

       ไม่ว่าจะเดินทางแบบชั้นหนึ่งหรือแบบมีงบจำกัด คู่มือนำเที่ยวแบบ 10 สุดยอดเล่มนี้จะพาคุณตรงไปหาสิ่งที่ดีที่สุดในฮ่องกงได้ โดยแบ่งเป็นเกาะฮ่องกง (ตะวันตกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ และใต้) เกาลูน (จิมซาโจ่ย เยามาไต๋ มงก๊ก ปรินช์เอดเวิร์ด และนิวเกาลูน) นิวเทอร์ริทอรีส์ เกาะด้านนอก มาเก๊า เซินเจิ้น และกว่างโจว (2 เมืองในจีนแผ่นดินใหญ่)


Comment Facebook

อุทยานการเรียนรู้ ยะลา โทรศัพท์ 073-223622-3 มือถือ 081-7388593 โทรสาร 073-2236224
อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา
ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000

Copyright © 2016 - All Rights Reserved