New Arrivals

ย้อนกลับ

Half Retire วางแผนครึ่งชีวิต More... Half Retire วางแผนครึ่งชีวิต


ผู้แต่ง Myung Dae Sung (มยองแดซอง)
เลขหมู่ 158.1 .ม69
ประจำเดือน พฤษภาคม ปี 2561

 หนังสือที่ถ่ายทอดประสบการณ์ของคนเกาหลีวัยทำงาน ซึ่งคล้ายกับสังคมคนทำงานในไทย ชีวิตคนทำงานที่ไม่เคยนึกวางแผนอนาคตของตัวเองมาก่อน เมื่อทำงานไปจนถึงจุดหนึ่ง กลายเป็นว่า ชีวิตเริ่มถึงทางตัน ดังนั้น ถ้าระหว่างที่ใช้ชีวิต เราได้มีการวางแผนของตัวเองเอาไว้ว่า อีกครึ่งทางที่เหลืออยู่นั้น เราจะเดินไปทางไหน เมื่อชีวิตดำเนินมาครึ่งทาง ถึงทางแยกแล้ว เราก็จะได้เลือกถูก มีความพร้อมที่จะก้าวเดินต่อไปในอีกครึ่งชีวิตอย่างมั่นคง ไม่ว่าจะเลือกทำงานประจำ มีอะไรเป็นของตัวเองก็ตาม หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้จุดยืนของคุณมั่นคงขึ้น กำจัดความรู้สึกไม่มั่นคงในอนาคตของตัวเอง ช่วยให้คุณมีแผนการรับมืออนาคตที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น โอกาสเจ็บตัวจากความล้มเหลวน้อยลง และไม่ต้องเสียเวลาทำสิ่งอื่นๆ ที่ไม่ใช่อีกต่อไป


Comment Facebook

อุทยานการเรียนรู้ ยะลา โทรศัพท์ 073-223622-3 มือถือ 081-7388593 โทรสาร 073-2236224
อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา
ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000

Copyright © 2016 - All Rights Reserved