Highlight
  • อุทยานการเรียนรู้ยะลา จัดงานครบรอบ 10 ปี 1 ทศวรรษแห่งการเรียนรู้
  • อุทยานการเรียนรู้สี่มุมเมือง มุ่งขยายโอกาสการเข้าถึง
  • เปิดอุทยานการเรียนรู้สี่มุมเมือง โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) จ.ยะลา
  • เปิดตัวสุดยิ่งใหญ่อุทยานการเรียนรู้สี่มุมเมือง
กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>

อุทยานการเรียนรู้ ยะลา โทรศัพท์ 073-223622-3 มือถือ 081-7388593 โทรสาร 073-2236224
อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา
ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000

Copyright © 2016 - All Rights Reserved