Highlight
 • ประดิษฐ์ศิลป์
  เรียนทุกวันเสาร์ 14.00-14.30 น โครงการส่งเสริมศิลปะเเละวัฒธรรม กิจกรรม ประดิษฐ์ศิลป์ วิทยากรโดย คุณอดินันท์ สะเตาะ
 • หนีห่าว พูดจีนไม่ยาก
 • อาสาอยากเล่า
  - โครงการ อาสาอยากเล่า ทุกวันอาทิตย์ เวลา 13.00-14.00 น. ณ ห้องสมุด อุทยานการเรียนรู้ โรงเรียนเทศบาล๔ (ธนวิถี) โดยเปิดรับสมัครผู้ที่มีจิตอาสาเล่านิทานให้น้องๆ
 • ค่าย Smart Kids Summer Camp ตอน ลานละเล่น
 • อาสาอยากเล่า
  เปิดรับอาสาสมัคร สำหรับน้องๆนักเรียน นักศึกษา คนไหนที่สนใจมาเป็นอาสาสมัครให้กับเด็กๆในโครงการอาสาอยากเล่า ซึ่งเป็นกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้กับเด็กๆ เพราะการอ่านเป็นรากฐานสำคัญให้กับเด็กๆในการพัฒนาตนเองให้เกิดการเรียนรู้ตลอดเวลา และได้เปิดโอกาศสให้กับทุกคน
 • TK T.4 Workshop


กำลังแสดงหน้าที่ 1/4 ->
<< 1 2 3 4 >>

อุทยานการเรียนรู้ ยะลา โทรศัพท์ 073-223622-3 มือถือ 081-7388593 โทรสาร 073-2236224
อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา
ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000

Copyright © 2016 - All Rights Reserved