Highlight
 • ประกวดภาพถ่ายสถานที่ท่องเที่ยวชุมชน "เสน่ห์กัมปง ala campagne"
  อุทยานการเรียนรู้ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ขอเชิญชวนทุกคนส่งผลงาน ประกวดภาพถ่ายสถานที่ท่องเที่ยวชุมชน "เสน่ห์กัมปง ala campagne" เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์พื้นที่ท่องเที่ยวและวัฒนธรรมในชุมชนของตนเองให้ทุกคนได้เห็นและอยากไปสัมผัสกับสถานที่ท่องเที่ยวและวัฒ
 • อบรมถ่ายภาพสถานที่ท่องเที่ยวชุมชน
  เชิญชวนประชาชนทั่วไปที่สนใจการถ่ายภาพ ชื่นชอบการถ่ายภาพและอยากใช้เวลาว่างกับกิจกรรม ถ่ายภาพสถานที่ท่องเที่ยวชุมชน มาเรียนรู้หลักการและองค์ประกอบต่างๆ เบื้องต้น ให้สามารถถ่ายภาพให้สวยงามได้ในรูปแบบที่เราต้องการ พร้อมกับกิจกรรม Workshop ลงพื้นที่จริงเพื่อเร
 • Book fair: Back to school 2019
  อุทยานการเรียนรู้ โรงเรียนเทศบาล๔ (ธนวิถี) ได้จัดงานมหากรรมหนังสือ Book fair : Back to school ครั้งที่ 3 ในวันที่ 22 - 24 พฤษภคม 2562 เวลา 13.00 – 17.00 น. ณ บริเวณหน้าลานกิจกรรม อุทยานการเรียนรู้ โรงเรียนเทศบาล๔ (ธนวิถี) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการ
 • ประดิษฐ์ศิลป์
  เรียนทุกวันเสาร์ 14.00-14.30 น โครงการส่งเสริมศิลปะเเละวัฒธรรม กิจกรรม ประดิษฐ์ศิลป์ วิทยากรโดย คุณอดินันท์ สะเตาะ
 • หนีห่าว พูดจีนไม่ยาก
 • อาสาอยากเล่า
  - โครงการ อาสาอยากเล่า ทุกวันอาทิตย์ เวลา 13.00-14.00 น. ณ ห้องสมุด อุทยานการเรียนรู้ โรงเรียนเทศบาล๔ (ธนวิถี) โดยเปิดรับสมัครผู้ที่มีจิตอาสาเล่านิทานให้น้องๆ
 • ค่าย Smart Kids Summer Camp ตอน ลานละเล่น
 • อาสาอยากเล่า
  เปิดรับอาสาสมัคร สำหรับน้องๆนักเรียน นักศึกษา คนไหนที่สนใจมาเป็นอาสาสมัครให้กับเด็กๆในโครงการอาสาอยากเล่า ซึ่งเป็นกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้กับเด็กๆ เพราะการอ่านเป็นรากฐานสำคัญให้กับเด็กๆในการพัฒนาตนเองให้เกิดการเรียนรู้ตลอดเวลา และได้เปิดโอกาศสให้กับทุกคน
 • TK T.4 Workshop


กำลังแสดงหน้าที่ 1/4 ->
<< 1 2 3 4 >>

อุทยานการเรียนรู้ ยะลา โทรศัพท์ 073-223622-3 มือถือ 081-7388593 โทรสาร 073-2236224
อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา
ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000

Copyright © 2016 - All Rights Reserved