Highlight
 • Massage for Health นวดเพื่อสุขภาพ
 • ค่าย Smart Kids Summer Camp
  ค่ายที่จะเปลี่ยนเวลาปิดภาคเรียนอันน่าเบื่อ ให้กลายเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุดของน้องๆ กับการเรียนรู้ สนุกสนาน พบกับบรรยากาศแสนสนุกกับเพื่อนๆ และกิจกรรมสุดพิเศษ ที่จัดไว้เพื่อพัฒนาศักยภาพ และเปลี่ยนความคิดกับค่าย Smart Kids Summer Camp ตลอดเดือนเมษายน 2561
 • ตำน้ำพริก (Up) ธุรกิจ
  อุทยานการเรียนรู้ โรงเรียนเทศบาล ๔ (ธนวิถี) จึงได้จัด โครงการ ตำน้ำพริก (Up) ธุรกิจ ขึ้นมาเพื่อส่งเสริมสนับสนุบการเรียนรู้และอาชีพตามความเหมาะสม และความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นและเพื่อใหผูที่เขารับการฝกอบรมไดมี ความรูเกี่ยวกับหลักและวิธีการ การดู
 • Portfolio เขียนให้ปัง
  แฟ้มสะสมงาน (Portfolio) คือ สิ่งที่รวบรวมตัวอย่าง หรือบางส่วนของหลักฐานที่แสดงถึง ผลสัมฤทธิ์ความสามารถ ความพยายาม หรือความถนัดของบุคคลหรือประเด็นที่ต้องจัดทำแฟ้มสะสมงานไว้ อย่างเป็นระบบ ก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจก่อนว่า Portfolio นั้นจะใช้ในการสอบสัมภาษณ์ ซ
 • Herbal Gift ของขวัญจากสมุนไพร
 • YouTube จุดแจ้งเกิด
  ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบัน ได้ทำให้อุปกรณ์ที่สามารถสร้างสื่อมัลติมีเดียประเภทวีดีโอ เช่น YouTube เยอะมากขึ้นและมีราคาถูกลง ดังนั้นการสร้างสื่อวีดีโอด้วยตนเองจึงเป็นเรื่องที่สามารถทำได้ และด้วยสื่อวีดีโอเป็นสื่อที่ได้รับความต้องการจากผู้บริ
 • การตลาดออนไลน์ ขายง่ายด้วยปลายนิ้ว
 • Comic Art ลากเส้น วาดการ์ตูน
 • Magic Science Show วิทยาศาสตร์เล่นใหญ่
 • Magic Eye มหัศจรรย์กลวิเศษ
  มายากลมายากล คือ ศิลปะการแสดงเพื่อความบันเทิง มีลักษณะการแสดงการลวงตาต่อผู้ชมโดยแสดงเหตุการณ์ที่เป็นไปไม่ได้ให้เกิดขึ้น ราวกับว่าผู้แสดงมีเวทมนตร์ การแสดงมายากลนี้มีการแสดงหลากหลาย ไม่ว่าแสดงตามโรงละคร โรงภาพยนตร์ หรือแม้แต่การแสดงตามท้องถนน ผู้แสดงมายากล
 • ประมวลภาพกิจกรรม
  ประมวลภาพกิจกรรม


กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 ->
<< 1 2 >>

อุทยานการเรียนรู้ ยะลา โทรศัพท์ 073-223622-3 มือถือ 081-7388593 โทรสาร 073-2236224
อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา
ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000

Copyright © 2016 - All Rights Reserved