ตามติดกิจกรรม

อาสาอยากเล่า

ผู้เข้าชม : 118 ครั้ง


วันที่ทำกิจกรรม : 06/01/2562
วันที่สิ้นสุดกิจกรรม : 24/02/2562
สถานที่ : ณ ห้องสมุดเด็ก อุทยานการเรียนรู้ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี)

เปิดรับอาสาสมัคร สำหรับน้องๆนักเรียน นักศึกษา คนไหนที่สนใจมาเป็นอาสาสมัครให้กับเด็กๆในโครงการอาสาอยากเล่า ซึ่งเป็นกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้กับเด็กๆ เพราะการอ่านเป็นรากฐานสำคัญให้กับเด็กๆในการพัฒนาตนเองให้เกิดการเรียนรู้ตลอดเวลา และได้เปิดโอกาศสให้กับทุกคนที่มีความสามารถได้มีพื้นที่ในการแสดงความสามารถของตนเอง และได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองอีกด้วย

 

รายละเอียดการรับสมัครโครงการ : อาสาอยากเล่า

-รับสมัครนักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไปที่สนใจ

 -จัดกิจกรรม ทุกวันอาทิตย์ เวลา 13.00-14.00 น.

-ณ ห้องสมุดเด็ก อุทยานการเรียนรู้ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี)

-ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

-ได้รับเกียรติบัตร จากอุทยานการเรียนรู้ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี)

-รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

-สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อุทยานการเรียนรู้ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) โทรศัพท์ 093-6827979 หรือที่อุทยานการเรียนรู้ ยะลา โทรศัพท์ 073-223622, 081-7388593 E-mail: tkparkyala.t4@gmail.com http://www.tkparkyala.com      Comment Facebook

อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

อุทยานการเรียนรู้ ยะลา โทรศัพท์ 073-223622-3 มือถือ 081-7388593 โทรสาร 073-2236224
อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา
ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000

Copyright © 2016 - All Rights Reserved