ตามติดกิจกรรม

Book fair: Back to school 2019

ผู้เข้าชม : 43 ครั้ง


วันที่ทำกิจกรรม : 22/05/2562
วันที่สิ้นสุดกิจกรรม : 24/05/2562
สถานที่ : ลานกิจกรรม

อุทยานการเรียนรู้ โรงเรียนเทศบาล๔ (ธนวิถี) ได้จัดงานมหากรรมหนังสือ Book fair : Back to school ครั้งที่ 3 ในวันที่ 22 - 24 พฤษภคม 2562 เวลา 13.00 – 17.00 น. ณ บริเวณหน้าลานกิจกรรม อุทยานการเรียนรู้ โรงเรียนเทศบาล๔ (ธนวิถี) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการอ่านแก่นักเรียน ครู บุคลากร และประชาชนทั่วไปในเขตพื้นที่ชุมชนและชุมชนใกล้เคียงได้มีโอกาสเลือกหนังสือ และสิ่งพิมพ์ที่มีคุณภาพในราคาพิเศษ และมีอุปกรณ์การเรียนมากมายเพื่อต้อนรับการเปิดเทอมของนักเรียน พร้อมทั้งมีกิจกรรมสนุกๆและเกมส์มากมาย ที่จัดขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์อุทยานการเรียนรู้ โรงเรียนเทศบาล๔ (ธนวิถี) อีกด้วยและกระตุ้นการซื้อหนังสือและเปิดโอกาสให้นักเรียนและประชาชนได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมที่ เราได้จัดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการตอบคำถามชิงรางวัล จับฉลากลุ้นโชคจากหางบัตรเมื่อซื้อหนังสือครบตามยอดที่กำหนด ฯลฯ

รายละเอียดการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมทักษะการอ่าน: Book fair : Back to school 2019

-เชิญชวนนักเรียนเละประชาชนทั่วไป

-กิจกรรมจัดในวันที่ 22 - 24 พฤษภคม 2562 เวลา 13.00 – 17.00 น.

-ณ อุทยานการเรียนรู้ โรงเรียนเทศบาล๔ (ธนวิถี)

-สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่อุทยานการเรียนรู้ โรงเรียนเทศบาล๔ (ธนวิถี) โทรศัพท์ 093-6827979 หรือที่อุทยานการเรียนรู้ยะลา โทรศัพท์ 073-223622, 081-7388593 E-mail: tkparkyala.t4@gmail.com http://www.tkparkyala.com

 Comment Facebook

อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

อุทยานการเรียนรู้ ยะลา โทรศัพท์ 073-223622-3 มือถือ 081-7388593 โทรสาร 073-2236224
อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา
ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000

Copyright © 2016 - All Rights Reserved